[giaban]0.000 VNĐ[/giaban]
[kythuat]

16 phương pháp và kỹ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm và các công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học


[/kythuat]

[tomtat]
16 phương pháp và kỹ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm và các công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học 
Down tại đây
MỤC LỤC
PHẦN I: 16 PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 3
PHƯƠNG PHÁP 1: Phương pháp bảo toàn khối lượng 4
PHƯƠNG PHÁP 2: Phương pháp bảo toàn nguyên tố 16
PHƯƠNG PHÁP 3: Phương pháp tăng giảm khối lượng 24
PHƯƠNG PHÁP 4: Phương pháp bảo toàn điện tích 40
PHƯƠNG PHÁP 5: Phương pháp bảo toàn electron 46
PHƯƠNG PHÁP 6: Phương pháp trung bình 62
PHƯƠNG PHÁP 7: Phương pháp quy đổi 77
PHƯƠNG PHÁP 8: Phương pháp đường chéo 89
PHƯƠNG PHÁP 9: Phương pháp hệ số 105
PHƯƠNG PHÁP 10: Phương pháp sử dụng phương trình ion rút gọn 114
PHƯƠNG PHÁP 11: Khảo sát đồ thị 125
PHƯƠNG PHÁP 12: Phương pháp khảo sát tỷ lệ số mol CO2 và H2O 133
PHƯƠNG PHÁP 13: Phương pháp chia hỗn hợp thành hai phần không đều nhau 145
PHƯƠNG PHÁP 14: Phương pháp mối quan hệ giữa các đại lượng 150
PHƯƠNG PHÁP 15: Phương pháp chọn đại lượng thích hợp 160
PHƯƠNG PHÁP 16: Phương pháp chọn đại lượng thích hợp 170
PHƯƠNG PHÁP 16+: Phương pháp sử dụng công thức kinh nghiệm 178
PHẦN II: CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 185
CHƯƠNG I: CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH TRONG HÓA HỌC 186
CHƯƠNG II: MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO 218
CHƯƠNG III: HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 228

>>> Phương pháp mới giảinhanh bài tập trắc nghiệm Hóa Hữu cơ
[/tomtat]

Bài viết liên quan