[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Một số giải pháp hỗ trợ và thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ  của công ty xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ ARTEXPORT sang thị trường Nhật Bản Down tại đây 
Mục lục
Lời nói đầu
Chương I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ.
1.1 Sản phẩm thủ công mỹ nghệ và xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ .
1.1.1 Một số khái niệm cơ bản.
1.1.2 Đặc điểm của hàng TCMN
1.1.3 Các hình thức xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ.
1.2  Vai trò của xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ        
1.2.1 Đối với nền kinh tế quốc dân.         
1.2.2 Đối với các doanh nghiệp .  
1. 3 Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu TCMN        
1.3.1 Các  nhân tố thuộc môi trường vĩ mô         
1.3.2 Các  nhân tố thuộc môi trường vi mô         
1.4 Tổng quan về thị trường Nhật Bản     
1.4.1 Nhật bản và nhu cầu nhập khẩu thủ công mỹ nghệ                                 
1.4.2 Xu hướng nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở Nhật Bản                    
Chương II :Thực trạng về sản xuất và xuất khẩu TCMN ở Việt Nam và công ty ARTEXPORT trong thời gian qua
1.1 Thực trạng về sản xuất và xuất khẩu thủ công mỹ nghệ ở Việt Nam.       
1.1.1 Thực trạng về sản xuất thủ công mỹ nghệ tại các làng nghề.      
1.1.2 Thực trạng xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam      .
1.1.3 Tình hình xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản            .
* Xuất khẩu sang Nhật Bản             
*Xuất khẩu tại chỗ.
1.2 Thực trạng về sản xuất và xuất khẩu TCMN của công ty ARTEXPORT  .
2.2.1 Tổng quan về công ty           
2.2.2 Tình hình xuất khẩu của công ty sang Nhật Bản  trong một só năm vừa qua  
* Xuất khẩu sang Nhật Bản.
* Xuất khẩu tại chỗ.
2.2.3 Đánh giá về thực trạng xuất khẩu sang Nhật Bản của công ty trong thời gian qua      .
Chương III :   Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng TCMN vào thị trường Nhật Bản
3.1 Xu thế phát triển hàng thủ công mỹ nghệ     
3.1.1 Định hướng xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Đảng và Nhà nước            
3.1.2 Xu thế phát triển hàng thủ công mỹ nghệ trong những năm tới.
3.2 Phương hướng kinh doanh  của công ty ARTEXPORT trong thời gian tới          
3.2.1 Mục tiêu của công ty trong thời gian tới                
3.2.2 Nhiệm vụ của công ty trong thời gian tới  
3. 3 Một số giải pháp vi mô                                   
3.3.1 Về nguồn nhân lực    
3.3.2 Về hoạt động Maketing        
3.3.3 Hoạt động sản xuất . 
3.4 Các giải pháp vĩ mô      
3.4.1 Giải pháp về thị trường.        
3.4.2 Giải pháp phát triển sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ     
3.5 Một số kiến nghị đối với Nhà nước và Bộ thương mại.
Kết luận
[/tomtat]
[kythuat]
Một số giải pháp hỗ trợ và thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ  của công ty xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ ARTEXPORT sang thị trường Nhật Bản

[/kythuat]

Bài viết liên quan