[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Một số giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh xuấ khẩu hàng dệt may Việt Nam vào các thị trường phi hạn ngạch Down tại đây
Mục lục
Lời nói đầu
Chương I: những vấn đề chung về hoạt động xuất khẩu
I./ khái niệm, vai trò và các hình thức xuất khẩu chủ yếu.
1./  Khái niệm.         
2./  Vai trò. 
3./  Các hình thức xuất khẩu chủ yếu.
3.1.  Xuất khẩu trực tiếp.    
3.2.  Xuất khẩu uỷ thác.
3.3. Buôn bán đối lưu.
3.4. Giao dịch qua trung gian.  
3.5. Gia công quốc tế. 
3.6.  Tái xuất khẩu. 
II./  nội dung của hoạt động kinh doanh xuất khẩu
1./ Nghiên cứu thị trường.
1.1. Lưa chọn mặt hàng xuất khẩu.           
1.2. Lựa chọn thị trường xuất khẩu.
1.3.  Lựa chọn bạn hàng.    
1.4. Lựa chọn phương thức giao dịch.
2./ Đàm  phán và ký kết hợp đồng.           
3./  Thực hiện hợp đồng xuất khẩu, giao hàng và thanh toán.
III. / các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu.
1.  Yếu tố chính trị.
2. Yếu tố kinh tế .
3.  Yếu tố luật pháp.
4.  Yếu tố cạnh tranh.         
5. Yếu tố văn hoá.
IV./  Đặc điểm riêng của sản xuất và buôn bán hàng     
 dệt may trên thị trường thế giới.
1./  Đặc điểm về sản xuất.  
2./ Đặc điểm trong buôn bán.        
Chương II: thực trạng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vào các thị trường phi hạn ngạch trong thời gian qua
I./ tình hình sản xuất hàng dệt may của Việt Nam trong thời gian qua.         
1. Năng lực sản xuất hàng dệt may.
2. Thực trạng sản xuất của ngành dệt may.
2.1. Tình hình sản xuất một vài sản phẩm chủ yếu.
2.2. Cơ cấu sản phẩm.
II. Tình hình xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam
 vào các thị trường phi hạn ngạch.
1. Tình hình xuất khẩu hàng dệt may nói chung.
2. Tình hình xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vào thị trường phi hạn ngạch thời gian qua. 
2.1. Tỷ trọng xuất khẩu vào thị trường phi hạn ngạch của hàng dệt may
2.2. Một số thị trường phi hạn ngạch chủ yếu của hàng dệt may Việt Nam.
III. Đánh giá chung về hoạt động xuất khẩu hàng dệt may vào các thị trường phi hạn ngạch.
1. Những kết quả đạt đựơc.
2. Những khó khăn và thách thức hiện nay .
Chương III: Những giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vào các thị trường phi hạn ngạch
I. Những thuận lợi để phát triển ngành dệt may Việt Nam
1. Vị trí địa lý           
2. Nguồn lao động và giá nhân công
3. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
4. Đổi mới thiết bị công nghệ        
5.Chính sách của Nhà nước đối với phát triển nghành dệt may
II. Định hướng phát triển ngành dệt may Việt Nam từ nay tới  năm 2010
III. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào các thị trường phi hạn ngạch.
1. Một số giải pháp từ phía doanh nghiệp
1.1.  Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm may mặc xuất khẩu của doanh nghiệp.
1.2. Xây dựng phương án và tổ chức sản xuất kinh doanh.
1.3. Tăng cường tìm hiểu thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức xúc tiến xuất khẩu.
1.4. Nâng cao hiệu quả gia công xuất khẩu, từng bước tạo tiền đề để chuyển sang xuất khẩu trực tiếp.
1.5. Thu hút vốn đầu tư và sử dụng hiệu quả nguồn vốn
2. Một số giải pháp từ phía nhà nước
2.1. Cải tiến thủ tục xuất nhập khẩu        
2.2. Chính sách ưu đãi khuyến khích
các Doanh nghiệp may.
2.3. Đầu tư phát triển ngành dệt, có sự cân đối giữa ngành dệt và may.
Kết luận        
Tài liệu tham khảo
[/tomtat]
[kythuat]
Một số giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh xuấ khẩu hàng dệt may Việt Nam vào các thị trường phi hạn ngạch

[/kythuat]

Bài viết liên quan