[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 127


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 127 Down tại đây
Mục lục
Mở đầu
Chương I: Cơ sở lý luận về công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp sản xuất
I. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và đánh giá vật liệu, CCDC.
1.1.  Khái niệm
1.2  Đặc điểm
1.3   Phân loại
1.4 Nhiệm vụ kế toán
II. Đánh giá nguyên vật liệu CCDC
2.1. Đánh giá vật liệu theo giá thực tế
2.2-Đánh giá vật liệu,công cụ dụng cụ theo giá hạch toán.
III. Hạch toán chi tiết vật liệu CCDC
3.1 Phương pháp thẻ song song.
3.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
3.3 Phương pháp sổ số dư.

IV. Kế toán tổng hợp vật liệu, công cụ dụng cụ. 

4.1 Kế toán tổng hợp vật liệu, công cụ dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên
4.2  Kế toán vật liệu, CCDC theo phương pháp định kỳ
Chương II: Thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ ở Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 127
I. Đặc điểm chung về tình hình ở Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 127.
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của  công ty.
1.2 Quy trình công nghệ sản xuất của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 127
1.3  Đặc đểm bô máy quản lý hoạt động sản suất  kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 127
II. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 127.
2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.2 Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 127
III. Kế toán chi tiết vật liệu CCDC tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 127
IV. Kế toán tổng hợp vật liêu, CCDC tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 127
4.1 Tài khoản kế toán sử dụng trong kế toán VL, CCDC.
4.2 Kế toán tổng hợp nhập, xuất và phân bổ vật liệu, CCDC
Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 127
I. Đánh giá thực trạng công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 127
1.1 Những ưu điểm
1.2 Những mặt cần hoàn thiện trong công tác kế toán của Công ty.
II. Một số đề xuất góp phần hoàn thiện công tác quản lý và hạch toán vật liệu ở Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 127.
2.1 Phân loại vật liệu, CCDC
2.2. Thành lập ban kiểm nghiệm vật tư
2.3 Hoàn thiện công tác quản lý vật liệu.
Kết luận
[/tomtat]

Bài viết liên quan