[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sử dụng phần mềm geospace hỗ trợ dạy học hình học không gian nhằm góp phần phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh trung học phổ thông


[/kythuat]
[tomtat]
Sử dụng phần mềm geospace hỗ trợ dạy học hình học không gian nhằm góp phần phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh trung học phổ thông
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
4. Đối tượng nghiên cứu
5. Giả thuyết khoa học
6. Phương pháp nghiên cứu
7. Cấu trúc luận văn
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Trí tưởng tượng không gian
1.1.1. Tưởng tượng
1.1.2. Trí tưởng tượng không gian
1.2. Phát triển trí tưởng tượng không gian thông qua nội dung hình học không gian ở trường trung học phổ thông
1.2.1. Tổng quan về nội dung hình học không gian trong chương trình trung học phổ thông
1.2.2. Phát triển trí tưởng tượng không gian thông qua tổ chức hoạt động thể hiện hình biểu diễn của một hình không gian
1.2.3. Một số khó khăn và sai lầm của học sinh khi tưởng tượng hình không gian khi học hình học không gian
1.3. Phương tiện dạy học
1.3.1. Sơ lược về phương tiện dạy học
1.3.2. Sử dụng công nghệ thông tin làm phương tiện dạy học
1.4. Tổng quan về một số phần mềm hình học động giúp phát triển trí tưởng tượng không gian
1.4.1. Một số phần mềm hình học động hỗ trợ vẽ hình không gian
1.4.2. Sơ lược về phần mềm Geospace
1.5. Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ MÔ HÌNH BẰNG PHẦN MỀM GEOSPACE NHẰM PHÁT TRIỂN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG GIAN
2.1. Định hướng thiết kế mô hình hình học hỗ trợ phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh trung học phổ thông
2.2. Thiết kế mô hình nhằm hỗ trợ cho học sinh hình thành biểu tượng không gian về các hình khối cơ bản
2.2.1. Hỗ trợ học sinh tưởng tượng về hình chóp
2.2.2. Hỗ trợ học sinh tưởng tượng về hình chóp cụt
2.2.3. Hỗ trợ học sinh tưởng tượng về hình lăng trụ
2.2.4. Hỗ trợ học sinh tưởng tượng về một số hình đa diện đều
2.2.5. Hỗ trợ học sinh tưởng tượng về một số hình khác
2.3. Thiết kế mô hình nhằm giúp học sinh phát triển trí tưởng tượng không gian trong một số tình huống giải toán hình học không gian
2.4. Kết luận chương 2.
CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích và nhiệm vụ thực nghiệm
3.1.1. Mục đích
3.1.2. Nhiệm vụ
3.2. Phương pháp thực nghiệm
3.3. Quá trình thực nghiệm
3.4. Đánh giá kết quả thử nghiệm
3.5. Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan