[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ thích nghi để nâng cao chất lượng hệ truyền động qua bánh răng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ thích nghi để nâng cao chất lượng hệ truyền động qua bánh răng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ TRUYỀN ĐỘNG QUA BÁNH RĂNG
1.1. CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA HỆ TRUYỀN ĐỘNG QUA BÁNH RĂNG
1.1.1. Truyền động chính xác
1.1.2. Truyền động tốc độ cao
1.1.3. Truyền động công suất lớn
1.1.4. Độ hở mặt bên
1.2. NHỮNG ẢNH HƯỞNG TÁC ĐỘNG ĐẾN HỆ TRUYỀN ĐỘNG QUA BÁNH RĂNG
1.2.1. Ảnh hưởng của đàn hồi đến phần cơ của hệ thống truyền động
1.2.2. Ảnh hưởng của ma sát trong hệ thống truyền động
1.2.3. Ảnh hưởng của khe hở trong hệ thống truyền động
1.2.3.1. Mô hình vật lý của khe hở
1.2.3.2. Mô hình Deadzone (vùng chết)
1.2.3.3. Mô hình với hàm mô tả
1.3. NHỮNG ĐẶC TRƯNG ĂN KHỚP CỦA CẶP BÁNH RĂNG
1.3.1. Điều kiện ăn khớp đúng:
1.3.2. Điều kiện ăn khớp trùng:
1.3.3. Điều kiện ăn khớp khít.
1.4. XÂY DỰNG MÔ HÌNH TOÁN HỌC
1.4.1. Xây dựng mô hình toán theo các đặc trưng ăn khớp của cặp bánh răng
1.4.2. Xây dựng mô hình toán khi xét tới yếu tố đàn hồi c và mômen ma sát Mms
* Kết luận Chương 1.
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC BỘ ĐIỀU KHIỂN
2.1.GIỚI THIỆU CHUNG.
2.1.1. Cấu trúc chung của hệ thống điều khiển
2.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng hệ điều khiển
2.1.2.1. Chỉ tiêu chất lượng tĩnh
2.1.2.2. Chỉ tiêu chất lượng động
2.1.3. Các hệ điều khiển kinh điển
2.1.3.1. Tổng hợp bộ điều khiển tuyến tính
2.1.3.2. Tổng hợp bộ điều khiển phi tuyến
2.2. ĐIỀU KHIỂN PID TUYẾN TÍNH
2.2.1. Bộ điều khiển tỷ lệ, vi phân, tích phân
2.2.1.1. Bộ điều khiển tỷ lệ ( P)
2.2.1.2. Bộ điều khiển tích phân (I)
2.2.1.3. Bộ điều khiển vi phân D
2.2.2. Các bộ điều khiển tỷ lệ tích phân, tỷ lệ vi phân, tỷ lệ vi tích phân
2.2.2.1. Bộ điều khiển tỷ lệ tích phân (PI)
2.2.2.2. Bộ điều khiển tỷ lệ vi phân PD
2.2.2.3. Bộ điều khiển tỷ lệ vi tích phân PID
2.2.3. Các bộ điều khiển PID số.
2.2.3.1. Tích phân xấp xỉ liên tục
2.2.3.2. Vi phân xấp xỉ liên tục
2.2.3.3. Xấp xỉ PID
2.3. ĐIỀU KHIỂN PID PHI TUYẾN
2.3.1. Mô tả hệ phi tuyến
2.3.2. Đặc điểm hệ phi tuyến
2.3.3. Các khâu phi tuyến điển hình
2.3.3.1. Khâu có vùng kém nhạy
2.3.3.2. Khâu hạn chế (bão hòa)
2.3.3.3. Khâu hạn chế có vùng kém nhạy
2.3.3.4. Khâu kiểu rơle hai vị trí
2.3.3.5. Khâu kiêu rơle ba vị trí
2.3.3.6. Khâu biến đổi A-D
3.3.3.7. Khâu kiểu rơle hai vị trí có trễ
2.3.3.8. Khâu kiểu rơle ba vị trí trễ
2.3.3.9. Khâu kiểu khe hở
2.3.3.10. Khâu kiểu gối tỳ
2.3.3.11. Khâu kiểu từ trễ
2.4. ĐIỀU KHIỂN PID MỜ
2.4.1. Cấu trúc bộ điều khiển mờ
2.4.1.1 Khâu mờ hóa
2.4.1.3. Khâu giải mờ
2.4.2. Phân loại điều khiển mờ và các mờ cơ bản
2.4.2.1. Phân loại bộ điều khiển mờ
2.4.2.2. Các bộ điều khiển mờ cơ bản
2.4.3. Các bộ điều khiển mờ nâng cao
2.4.3.1. Hệ điều khiển thích nghi mờ:
2.4.3.2. Hệ điều khiển mờ lai
2.4.3.3. Bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số bộ điều khiển PID
2.4.3.4. Bộ điều khiển mờ tự chỉnh cấu trúc
* Kết luận Chương 2:
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ TRUYỀN ĐỘNG QUA BÁNH RĂNG
3.1. KHÁI QUÁT
3.2. ẢNH HƯỞNG CỦA BÁNH RĂNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG
3.2.1. Sơ đồ khối của hệ truyền động qua bánh răng
3.2.2. Mô phỏng hoạt động của bánh răng
3.2.3. Mô phỏng quan hệ giữa các mô men trong hệ bánh răng
3.3. THIẾT KẾ PID KINH ĐIỂN CHO HỆ TRUYỀN ĐỘNG QUA BÁNH RĂNG
3.3.1. Sơ đồ cấu trúc hệ thống:
3.3.2. Mô hình toán học động cơ điện một chiều kích từ độc lập
3.3.3. Bộ chỉnh lưu
3.3.4. Máy phát tốc
3.3.5. Biến dòng
3.3.6. Thiết kế mạch vòng dòng điện
3.3.7. Thiết kế mạch vòng tốc độ
3.3.8. Kết quả mô phỏng
3.4. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI MỜ CHO HỆ TRUYỀN ĐỘNG QUA BÁNH RĂNG
3.4.1. Cấu trúc bộ điều khiển thích nghi mờ
3.4.2. Kết quả mô phỏng
3.5. Nhận xét
* Kết luận Chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan