[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số biện pháp Công nghệ nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ. Ứng dụng để gia công tinh các loại khuôn trong ngành dược phẩm

[/kythuat]
[tomtat]
Một số biện pháp Công nghệ nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ. Ứng dụng để gia công tinh các loại khuôn trong ngành dược phẩm
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ MÀI
1.1. Đặc điểm của quá trình mài
1.2. Quá trình tạo phoi khi mài
1.3. Lực cắt khi mài
1.4. Nhiệt của quá trình mài
1.5. Mòn của quá trình mài
1.6. Sửa đá khi mài
1.7. Chất lượng bề mặt mài
1.8. Tính gia công của vật liệu khi mài
1.9. Ảnh hưởng của chế độ cắt đến lực cắt
1.10. Các hướng nghiên cứu về mài
1.11. Giới hạn vấn đề nghiên cứu
Chƣơng 2: MÀI CÁC LOẠI THÉP KHÔNG RỈ
2.1. Thép không rỉ
2.2. Mài các loại thép không rỉ
2.2.1. Tạo phoi
2.2.2. Lực cắt khi mài
2.2.3. Mòn đá
2.2.4. Nhiệt cắt
2.2.5. Chất lượng bề mặt
2.2.6. Sửa đá
2.2.7. Kết luận
Chƣơng 3: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
3.1. Hệ thống thí nghiệm
3.2. Sơ đồ quy hoặc thực nghiệm và ma trận thí nghiệm
3.3. Mài thép SUS304 không nhiệt luyện
3.4. Mài thép SUS420J2 không nhiệt luyện
3.5. Mài thép SUS420J2 nhiệt luyện
3.6. Gia công một số loại khuôn trong ngành dược phẩm
3.7. Kết Luận chương 3
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan