[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của những căn hộ cao cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của những căn hộ cao cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG
1.1 Chất lượng sản phẩm và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng
1.1.1 Chất lượng sản phẩm
1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm
1.1.2.1 Nhu cầu của người tiêu dùng
1.1.2.2 Sự phát triển khoa học – kỹ thuật
1.1.2.3 Hiệu lực của cơ chế quản lý kinh tế
1.1.3 Độ lệch chất lượng – Tầm quan trọng của chất lượng đối với doanh nghiệp
1.1.3.1 Khái niệm độ lệch chất lượng
1.1.3.2 Tổn thất kinh tế
1.1.3.3 Tầm quan trong của chất lượng đối với doanh nghiệp
1.2 Dịch vụ và Chất lượng dịch vụ
1.2.1 Dịch vụ
1.2.2 Chất lượng dịch vụ
1.2.2.1 Định nghĩa
1.2.2.2 Mô hình chất lượng dịch vụ
1.2.2.3 Cách đánh giá chất lượng dịch vụ
1.3 Lý thuyết về sự thỏa mãn
1.3.1 Định nghĩa sự thỏa mãn
1.3.2 Các mô hình về sự thỏa mãn
1.3.2.1 Mô hình của Kano về sự hài lòng khách hàng
1.3.2.2 Mô hình thỏa mãn khách hàng theo chức năng và quan hệ của Parasuraman, 1994
Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA NHỮNG CĂN HỘ CAO CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH
2.1 Tổng quan về thị trường căn hộ cao cấp
2.1.1 Khái niệm chung về căn hộ cao cấp
2.1.2 Hiện trạng căn hộ cao cấp tại TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 – 2011
2.1.3 Phân loại căn hộ cao cấp (đã và đang hoàn thành) theo khu vực trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
2.1.3.1 Khu Trung tâm
2.1.3.2 Khu Đông
2.1.3.3 Khu Tây
2.1.3.4 Khu Nam
2.1.3.5 Khu Bắc
2.2 Nghiên cứu, đo lường sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của những căn hộ cao cấp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
2.2.1 Các thang đo trong mô hình nghiên cứu
2.2.1.1 Thang đo giá cả
2.2.1.2 Thang đo chất lượng dịch vụ
2.2.2 Thiết kế nghiên cứu
2.2.2.1 Thiết kế nghiên cứu định tính
2.2.2.2 Thiết kế nghiên cứu định lượng
2.2.3 Xây dựng và điều chỉnh thang đo
2.2.4 Thông tin mẫu nghiên cứu
2.3 Kết quả nghiên cứu theo mô hình
2.3.1 Thống kê mô tả
2.3.1.1 Độ tin cậy (REL)
2.3.1.2 Sự đáp ứng (RES)
2.3.1.3 Độ đảm bảo (ASS)
2.3.1.4. Sự đồng cảm (EMP)
2.3.1.5 Các phương tiện hữu hình (TAN)
2.3.1.6 Giá cả (PRI)
2.3.2 Phân tích thang đo
2.3.2.1 Phân tích độ tin cậy (Cronbach’s Alpha)
2.3.2.2 Phân tích nhân tố (EFA
2.3.3 Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh
2.3.4 Kiểm định mô hình nghiên cứu
2.3.4.1 Phân tích tương quan hệ số Pearson
2.3.4.2 Phân tích hồi quy
2.3.4.3 Phân tích ANOVA (Analysis of variance)
Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA NHỮNG CĂN HỘ CAO CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM
3.1 Những khó khăn và thuận lợi của thị trường bất động sản hiện nay
3.1.2 Những khó khăn
3.1.2 Những thuận lợi
3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của những căn hộ cao cấp trên địa bàn TP.HCM
3.2.1 Giải pháp 01 - Giá cả
3.2.2 Giải pháp 02 - Phương tiện hữu hình
3.2.3 Giải pháp 03 - Sự đáp ứng
3.2.4 Giải pháp 04 - Độ tin cậy
3.2.5 Giải pháp 05 - Sự đảm bảo
3.2.6 Giải pháp 06 - Sự cảm thông
Tóm tắt chương 3
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan