[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tính toán và thiết kế biên dạng cánh Turbine gió trục đứng cho máy phát điện công suất 3KW


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tính toán và thiết kế biên dạng cánh Turbine gió trục đứng cho máy phát điện công suất 3KW
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
1.1. Năng lượng gió
1.1.1. Tình hình sử dụng năng lượng gió trên thế giới
1.1.2 Tình hình sử dụng năng lượng gió ở Việt Nam
1.2. Các loại máy phong điện
1.3. Các kiểu dáng hình học cánh turbine gió
1.3.1. Kiểu dạng chén
1.3.2. Kiểu savonius
1.3.3. Turbine kiểu plates
1.3.4. Kiểu Darrieus – Rotor và H – Rotor
1.4. Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ KHOA HỌC TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ BIÊN DẠNG CÁNH TURBINE GIÓ
2.1. Học thuyết Albert Betz
2. 2. Đặc điểm cấu tạo và nguyên lý hoạt động máy phong điện
2.2.1. Máy phong điện trục ngang(HAWT)
2.2.2. Máy phong điện trục đứng(VAWTs)
2.3. Cánh turbine gió
2.3.1. Các thông số cơ bản trên cánh turbine
2.3.2. Lực tác động lên cánh turbine
2.4. Lực tác dụng lên rotor
2.4.1. Lực tác dụng lên rotor trục đứng
2.4.2. Lực tác dụng lên rotor trục ngang
2.4.2.1. Các khái niệm hình học
2.4.2.2. Năng suất vận hành của một phần tử cánh
2.4.2.3. Biểu thức tổng quát của áp lực, mômen và công suất
2.5. Một số loại rotor điển hình
2.5.1. Rotor Darieus
2.5.2. Rotor Savonius
2.6. Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÔ HÌNH CÁNH TURBINE GIÓ
3.1. Các biên dạng cánh thường dùng
3.1.1. Biên dạng cánh NACA
3.1.2. Một số biên dạng cánh khác
3.2. Mô hình thực nghiệm
3.2.1. Các thiết bị thực nghiệm
3.2.2 Thực hiện các thí nghiệm
3.2.2.1. Thí nghiệm thứ nhất: Xác định hệ số cản lực gió qua bề mặt cánh turbine
3.2.2.2. Thí nghiệm thứ hai: Xác định góc đặt cánh
3.2.2.3. Thí nghiệm thứ ba: Xác định vận tốc góc và công suất rotor biên dạng cánh cung tròn
3.2.2.4. Thí nghiệm thứ tư: Xác định tốc độ vòng quay và công suất rotor biên dạng cánh NACA0015
3.3. Kết luận chương 3
CHƯƠNG 4. TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ CÁNH TURBINE GIÓ TRỤC ĐỨNG CHO MÁY PHÁT ĐIỆN CÔNG SUẤT 3KW
4.1. Thiết kế cánh turbine gió biên dạng cung tròn
4.2. Thiết kế cánh turbine gió biên dạng NACA0015
4.3. Vật liệu chế tạo cánh turbine gió
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN CHUNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan