[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế bộ điều khiển phi tuyến bền vững, tối ưu bền vững cho hệ thống cán thép tấm

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế bộ điều khiển phi tuyến bền vững, tối ưu bền vững cho hệ thống cán thép tấm
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Phần I. MỞ ĐẦU
Phần II. NỘI DUNG
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ CÁN THÉP TẤM
1.1. Phôi cho sản xuất thép tấm và thép băng cán nóng
1.2. Đặc điểm, thành phần và cách bố trí thiết bị ở các nhà máy cán tấm
1.3. Kỹ thuật cán thép ở các nhà máy cán tấm
1.3.1. Cán phôi slab trong giá trục đứng
1.3.2. Cán trong giá thô
1.3.3. Cán trong giá cán tinh
1.4. Đặc điểm biến dạng của thép khi cán ở các nhà máy cán tấm
1.5. Các thông số năng lượng của quá trình cán tấm
1.6. Tính toán chế độ ép cho máy cán tấm
1.6.1. Điều kiện ăn thép
1.6.2. Độ bền của trục cán
1.6.3. Công suất của động cơ truyền động
1.6.4. Nhiệt độ kim loại
1.7. Nhiệt luyện và tinh chỉnh thép tấm
1.8. Kết luận chương 1
Chương 2. Điều khiển hệ thống cán thép tấm bằng các bộ điều khiển cơ bản
2.1. Bộ điều khiển tuyến tính PI
2.1.1. Mô hình toán học
2.1.2. Cấu trúc bộ điều khiển
2.1.3. Kết quả
2.2. Bộ điều khiển đa biến
2.2.1. Mô hình toán học
2.2.1.1. Hệ thống thủy lực
2.2.1.2. Giá cán
2.2.2. Thiết kế bộ điều khiển
2.2.2.1. Tuyến tính hóa phản hồi
2.2.2.2. Thiết kế không gian riêng
2.2.2.3. Cấu trúc bộ điều khiển
2.2.3. Kết quả
2.3. Bộ điều khiển H
2.3.1. Ký hiệu
2.3.2. Phương pháp tiêu chuẩn cho bài toán thiết kế H∞
2.3.3. Thiết kế bộ điều khiển
2.3.3.1. Mẫu máy cán
2.3.3.2. Quá trình thiết kế
2.3.4. Kết quả
2.4. Kết luận chương 2
Chương 3. Thiết kế bộ điều khiển phi tuyến bền vững, tối ưu cho hệ thống cán thép tấm
3. 1. Mô hình toán học của hệ thống cán
3.1.1 Hệ thống thuỷ lực
3.1.2. Lực F
3.2. Một số công cụ toán học sử dụng trong quá trình thiết kế
3.2.1. Tính ổn định
3.2.1.1. Ổn định Luapunov
3.2.1.2. Ổn định đầu vào- trạng thái
3.2.1.3. Phương pháp lặp lùi dần
3.3. Thiết kế các bộ điều khiển
3.3.1. Thiết kế bộ điều khiển phi tuyến bền vững
3.3.1.1. Phương pháp thiết kế chung
3.3.1.2. Thiết kế bộ điều khiển bền vững cho hệ thống cán thép tấm
3.3.2. Thiết kế bộ điều khiển phi tuyến tối ưu gián tiếp
3.3.2.1. Phương pháp thiết kế chung
3.3.2.2. Thiết kế bộ điều khiển tối ưu gián tiếp cho hệ thống cán thép tấm
3.4. Mô phỏng
3.4.1. Mô phỏng bộ điều khiển bền vững cho hệ thống cán thép tấm
3.4.2. Mô phỏng bộ điều khiển tối ưu bền vững cho hệ thống cán thép tấm
3.4.3. Kết quả
3.5. Kết luận chương 3
Phần III. KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan