[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vai trò của tính lồi trong bài toán tối ưu

[/kythuat]
[tomtat]
Vai trò của tính lồi trong bài toán tối ưu
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
MỞ ĐẦU
Chương 1: TẬP LỒI VÀ HÀM LỒI
1.1. Định nghĩa và tính chất của tập lồi.
1.2. Định nghĩa và tính chất của hàm lồi.
1.3. Các định lý cơ bản về dưới vi phân hàm lồi.
Chương 2: VAI TRÒ VÀ TÍNH LỒI TRONG BÀI TOÁN TỐI ƯU
2.1. Bài toán tối ưu lồi.
2.2. Điều kiện cần và đủ cho bài toán ưu lồi.
2.3. Thuật toán chiếu dưới đạo hàm.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan