[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kỹ thuật vết dầu loang chinh phục lý thuyết Hóa học


[/kythuat]
[tomtat]
Kỹ thuật vết dầu loang chinh phục lý thuyết Hóa học – Nguyễn Anh Phong
MỤC LỤC
Lời nói đầu
Giới thiệu chung về sách
Chương: Những vấn đề lý thuyết hóa học THPT tổng hợp.
Chương 1 : Nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết hóa học, phản ứng hóa học.
Chương 2: Halogen, oxi lưu huỳnh,tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Chương 3: Sự điện ly, nhóm nito, nhóm Cacbon.
Chương 4: Đại cương hóa học hữu cơ, hidrocacbon, andehit – axitcacboxylic.
Chương 5: Este – lipit, cacbohidrat, các hợp chất chứa nito,polime.
Chương 6: Đại cương kim loại, kiềm – kiềm thổ – nhôm, crom – sắt – đồng.
Chương 7: Mô hình thí nghiệm, ứng dụng thực tế.
Chương 8: Xác định và đếm số đồng phân.
>>> Chinh phục đỉnh cao Hóa học Quốc gia - Quốc tế kèm lời giải chi tiết và bình luận
[/tomtat]

Bài viết liên quan