[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu hệ thống chuyển đổi năng lượng sóng biển thành năng lượng điện_Bùi Đăng Linh

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu hệ thống chuyển đổi năng lượng sóng biển thành năng lượng điện
MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1 Giới thiệu
1.1.1 Tác động đến thế giới động vật
1.1.2 Tác động đến hệ sinh thái dưới nước
1.1.3 Tác động của công trình thủy điện đến ngư trường
1.1.4 Tác động của khí hậu
1.1.5 Tác động của xã hội
1.2 Mục tiêu của luận văn
1.3 Cấu trúc của luận văn
1.4 Kết luận
Chương 2: NGHIÊN CỨU TIỀM NĂNG KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG SÓNG BIỂN TẠI VIỆT NAM
2.1 Nghiên cứu năng lượng sóng tại việt nam
2.2 Quy hoạch phát triển các nguồn năng lượng điện tại Việt Nam
2.3 Khai thác năng lượng sóng biển tại Việt Nam
2.4 Kết luận
Chương 3: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG SÓNG BIỂN THÀNH NĂNG LƯỢNG ĐIỆN
3.1 Nghiên khai thác năng lượng sóng biển trên thế giới
3.2 Các hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển đã được nghiên cứu trên thế giới
3.3 Hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển Pelamis
3.3.1 Cấu tạo của hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển Pelamis
3.3.2 Nguyên lý hoạt động của hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển Pelamis
3.3.3 Ứng dụng của hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển Pelamis
3.4 Hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển Oscillating Water Column.
3.4.1 Cấu tạo của hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển Oscillating Water Column
3.4.2 Nguyên lý hoạt động của hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển Oscillating Water Column
3.4.3 Ứng dụng của hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển Oscillating Water Column
3.5 Hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển Anaconda
3.5.1 Cấu tạo của hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển Anaconda
3.5.2 Nguyên lý hoạt động của hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển Anaconda
3.5.3 Ứng dụng của hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển Anaconda
3.6 Hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển nổi Aschimedes Wave Swing
3.6.1 Cấu tạo của hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển nổi Aschimedes Wave Swing
3.6.2 Nguyên lý hoạt động của hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển nổi Aschimedes Wave Swing
3.6.3 Ứng dụng của hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển nổi Aschimedes Wave Swing
3.7 Hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển chìm Aschimedes Wave Swing
3.7.1 Cấu tạo của hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển chìm Aschimedes Wave Swing
3.7.2 Nguyên lý hoạt động của hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển chìm Aschimedes Wave Swing
3.7.3 Ứng dụng của hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển chìm Aschimedes Wave Swing
3.8 Hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển Wave Dragon
3.8.1 Cấu tạo của hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển Wave Dragon
3.8.2 Nguyên lý hoạt động của hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển Wave Dragon
3.8.3 Ứng dụng của hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển Wave Dragon
3.9. Hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển Wave Searaser
3.9.1 Cấu tạo của hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển Wave Searaser
3.9.2 Nguyên lý họat động của hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển Wave Searaser
3.9.3 Ứng dụng của hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển Wave Searaser
3.10 Hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển Wave oyster
3.10.1 Cấu tạo Cấu tạo của hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển Wave oyster
3.10.2 Nguyên lý hoạt động của hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển Wave oyster
3.10.3 Ứng dụng của hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển Wave oyster
3.11 Kết luận
Chương 4: HỆ THỐNG BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG SÓNG BIỂN CHÌM ASCHIMEDES WAVE SWING (AWS)
4.1 Hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển AWS
4.2 Mô hình toán học cho sự chuyển động của hệ thống AWS
4.2.1 Trong điều kiện sóng dao động bình thường
4.2.2 Trong điều kiện sóng dao động bất thường
4.3 Máy phát điện nam châm vĩnh cửu tuyến tính trong hệ thống AWS
4.3.1 Cấu tạo
4.3.2 Nguyên lý hoạt động của máy phát nam châm vĩnh cửu tuyến tính
4.3.3 Mô hình toán của máy phát điện nam châm vĩnh cửu tuyến tính vận hành độc lập
4.3.4 Mô hình toán của máy phát nam châm vĩnh cửu tuyến kết nối lưới điện trong khung tham chiếu a, b, c.
4.3.5 Mô hình toán của máy phát nam châm vĩnh cửu tuyến tính trong hệ tọa độ d, q.
4.4 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống AWS.
4.4.1 Mật độ dao động của sóng biển
4.4.2 Chiều dài của sóng biển
4.4.3 Đường kính phao
4.4.4 Độ cao của sóng biển
4.5 Đánh giá khả năng triển khai hệ thống AWS
4.6 Kết luận
Chương 5: HỆ THỐNG BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG SÓNG BIỂN WAVE DRAGON
5.1 Hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển Wave Dragon
5.2 Nguyên lý hoạt động của hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển Wave Dragon
5.3 Mô hình toán học của hệ thống Wave Dragon
5.4 Mô hình toán mô tả máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSG) trong hệ thống Wave Dragon
5.5 Kết luận
Chương 6: ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TÁC DỤNG VÀ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ NAM CHÂM VĨNH CỬU TRONG HỆ THỐNG BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG SÓNG BIỂN WAVE DRAGON
6.1 Điều khiển công suất tác dụng
6.2 Điều khiển công suất phản kháng
6.3 Các kỹ thuật điều khiển công suất tác dụng và công suất phản kháng
6.3.1 Các hệ trục tọa độ
6.3.2 Các phương pháp điều khiển bộ nghịch lưu phía lưới
6.4 Điều khiển nghịch lưu theo định hướng vector điện áp
6.5 Mô phỏng điều khiển công suất tác dụng và công suất phản kháng của máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu trong hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển thành năng lượng điện WD
6.5.1 Máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSG)
6.5.2 Bộ chỉnh lưu
6.5.3 Bộ nghịch lưu
6.5.4 Bộ chuyển đổi hệ trục tọa độ abc thành hệ trục tọa độ dq
6.5.5 Điều khiển công suất tác dụng và công suất phản kháng
6.5.6 Bộ phát tín hiệu điều khiển bộ nghịch lưu
6.6 Kết quả mô phỏng
6.7 Kết luận
Chương 7: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan