[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế chế tạo máy uốn thép tự động

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế chế tạo máy uốn thép tự động
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
DANH SÁCH CÁC HÌNH
DANH SÁCH CÁC BẢNG
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MÁY UỐN ỐNG PHỔ BIẾN HIỆN NAY
1.1. Tầm quan trọng của sắt, thép
1.2. Tình hình sử dụng máy uốn ống trên thế giới và ở Việt nam
1.2.1. Tình hình sử dụng máy uốn ống trên thế giới
1.2.2. Tình hình sử dụng máy uốn ống ở việt nam
Chương 2: LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ
2.1. Các yêu cầu đối với máy cần thiết kế
2.1.1. Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng
2.1.2. Khả năng làm việc
2.1.3. Độ tin cậy
2.1.4. An toàn trong sử dụng
2.1.5. Tính công nghệ và tính kinh tế
2.2. Lựa chọn phương án thiết kế
2.2.1. Phương án 1: Cơ cấu truyền lực bằng tay
2.2.2. Phương án 2: Cơ cấu truyền lực cơ
2.2.3. Phương án 3: Cơ cấu truyền lực bằng thủy lực
2.2.4. Phương án 4: Cơ cấu truyền lực bằng khí nén
2.2.5. Lựa chọn phương án thiết kế
Chương 3: THIẾT KẾ KỸ THUẬT MÁY
3.1. Tính toán các thông số động học
3.1.1. Các khái niệm cơ bản
3.1.2. Khảo sát chuyển động của điểm trên ống
3.1.3. Cách xác định vị trí của lớp trung hòa biến dạng
3.1.4. Bán kính nhỏ nhất cho phép khi uốn
3.1.5. Xác định kích thước của phôi uốn
3.1.6. Khắc phục hiện tượng đàn hồi sau khi uốn
3.2. Tính toán công suất truyền động
3.2.1. Tính toán công suất khi uốn
3.2.2. Tính toán các kích thước cơ bản của một số chi tiết quan trọng
3.2.2.1. Thiết kế cặp truyền động bánh răng tiêu chuẩn
3.2.2.2. Thiết kế trục
3.2.2.3. Tính chọn tay quay
3.2.2.4. Tính bề dày tấm trên và tấm dưới
3.3. Thiết kế hộp giảm tốc
3.3.1. Lựa chọn hộp giảm tốc
3.3.2. Kiểm tra động cơ điện
3.3.3. Thiết kế truyền động cặp bánh răng kín tiêu chuẩn đặt trong hộp giảm tốc
3.3.4. Thiết kế truyền động cặp bánh răng thứ 2 đặt trong hộp giảm tốc
3.3.5. Thiết kế trục
3.3.6. Thiết kế gối đỡ trục dùng ổ lăn
3.3.7. Thiết kế khớp nối
3.3.7.1. Chọn kiểu loại nối trục
3.3.7.2. Xác định mômen xoắn tính toán
3.3.7.3. Chọn và kiểm tra nối trục tiêu chuẩn
3.3.8. Hướng dẫn vận hành máy
3.3.9. Những khuyết tật thường xảy ra khi uốn
Chương 4: LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH
4.1. Xác định dạng sản xuất
4.2. Phân tích chi tiết gia công
4.2.1. Bản vẽ chế tạo
4.2.2. Chức năng và điều kiện làm việc
4.2.3. Yêu cầu kỹ thuật
4.3. Lựa chọn phương pháp chế tạo phôi
4.3.1. Chọn phôi
4.3.2. Phương pháp chế tạo phôi
4.4. Xác định thứ tự nguyên công
4.4.1. Bản vẽ đánh số
4.4.2. Lựa chọn phương án thiết kế
4.4.3. Thiết kế nguyên công công nghệ
4.5. Xác định lượng dư trung gian, kích thước trung gian và xây dựng bản vẽ phôi
4.5.1. Chọn bề mặt phân tích là Ø56H6
4.5.2. Tính lượng dư bằng phương pháp tra bảng cho Ø246h7
4.5.3. Tính lượng dư bằng phương pháp tra bảng cho L = 90-0,35
4.5.4. Tính lượng dư bằng phương pháp tra bảng cho Ø100h9
4.5.5. Bản vẽ phôi
4.6. Xác định chế độ cắt, tính thời gian gia công cơ bản
4.6.1. Chọn bề mặt phân tích chế độ cắt là Ø56H6
4.6.2. Tra bảng chế độ cắt cho Ø246
4.6.3. Tra bảng chế độ cắt cho L = 90
4.6.4. Tra bảng chế độ cắt cho Ø100
4.6.5. Tra bảng chế độ cắt cho nguyên công bào then
4.6.6. Tra bảng chế độ cắt cho nguyên công khoan Ø12
4.6.7. Tra bảng chế độ cắt cho nguyên công ta rô ren M12
4.6.8. Tra bảng chế độ cắt cho nguyên công phay răng
4.7. Thiết kế đồ gá công nghệ
4.7.1. Những yêu cầu đối với cơ cấu kẹp chặt
4.7.2. Lực kẹp chặt phôi
4.7.2.1. Hệ số an toàn K
4.7.2.2. Lực kẹp chi tiểt
4.7.3. Xác định sai số chế tạo cho phép của đồ gá
4.8. Lập phiếu tổng hợp nguyên công
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan