[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế và thi công máy lắp ráp tự động Limiter A Tape Gear Whiper Rush

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế và thi công máy lắp ráp tự động Limiter A Tape Gear Whiper Rush
MỤC LỤC
Chương 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 2. TỔNG QUAN
2.1 Khái quát về công ty công nghiệp Plus Việt Nam
2.1.1 Giới thiệu công ty công nghiệp Plus Việt Nam
2.1.1.1 Thông tin về công ty Plus Việt Nam
2.1.1.2 Mục tiêu của công ty
2.1.2 Quy trình hoạt động sản xuất sản phẩm tại công ty
2.1.2.1 Quy trình hoạt động sản xuất chung của công ty Plus Việt Nam
2.1.2.2 Giải thích quy trình
2.1.3 Giới thiệu từng bộ phận sản xuất của công ty
2.1.3.1 Bộ phận Ép nhựa
2.1.3.2 Bộ phận lắp ráp
2.1.3.4 Bộ phận Tape Slitter
2.1.3.5 Bộ phận Extruder
2.1.3.6 Bộ phận Clear File
2.1.3.7 Bộ phận Flat File
2.1.3.8 Bộ phận In
2.1.4 Giới thiệu sản phẩm chuyên sản xuất của công ty
2.1.4.1 Các loại sản phẩm băng dán
2.1.4.2 Các loại sản phẩm bìa đựng hồ sơ, giấy tờ
2.1.4.3 Các loại sản phẩm bấm kim và kim bấm
2.1.4.4 Các loại sản phẩm băng xóa
2.2 Khái quát về cơ sở lý thuyết
2.2.1 Ưu điểm của khí nén
2.2.2 Nhược điểm của khí nén
2.2.3 Các phần tử trong hệ thống điều khiển bằng điện - khí nén
2.2.4 Van đảo chiều
2.2.5 Giới thiệu tổng quan về biến tần
2.2.6 Giới thiệu tổng quan về PLC
Chương 3. THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG
3.1 Tổng quan về đề tài
3.1.1 Giới thiệu về sản phẩm Whiper-Rush
3.1.2 Lý do chọn đề tài
3.1.3 Yêu cầu và hướng giải quyết của đề tài
3.1.3.1 Yêu cầu của đề tài
3.1.3.2 Hướng giải quyết của đề tài
3.2 Tính toán và thiết kế
3.2.1 Xác định nguyên lý cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy lắp ráp Limiter A Tape Gear
3.2.1.1 Nguyên lý cấu tạo của máy
3.2.1.2 Nguyên lý hoạt động của máy
3.2.2 Tính toán và thiết kế cơ khí
3.2.2.1 Cụm cơ cấu băng tải
3.2.2.2 Cụm cơ cấu xoay băng tải
3.2.2.3 Cụm cơ cấu dập dẫn hướng Limiter A
3.2.2.4 Cụm cơ cấu ép chi tiết Limiter A và Tape Gear
3.2.2.5 Cụm cơ cấu cấp Tape Gear
3.2.2.6 Cụm cơ cấu cấp Limiter A
3.3 Thiết kế phần điều khiển
3.3.1 Lựa chọn phương án
3.3.2 Sơ đồ thiết kế phần cứng
3.3.3 Thành lập địa chỉ các ngõ vào ra của PLC
3.3.4 Sơ đồ giải thuật điều khiển chương trình PLC
3.3.5 Chương trình điều khiển PLC
Chương 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan