[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng chuẩn Dicom trong việc lưu trữ, truyền nhận và chuẩn đoán hình ảnh y tế từ xa tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng chuẩn Dicom trong việc lưu trữ, truyền nhận và chuẩn đoán hình ảnh y tế từ xa tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
Chương 2: CHUẨN DICOM VÀ HỆ THỐNG PACS
2.1 Chuẩn DICOM
2.1.1 Giới thiệu chung
2.1.2 Phạm vi và lĩnh vực ứng dụng của DICOM
2.1.3 Thích nghi DICOM
2.1.4 Mục tiêu của ảnh DICOM
2.1.5 Cấu trúc của chuẩn ảnh DICOM
2.1.6 Giao thức DICOM
2.2 Hệ thống PACS
2.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.2.2 Kiến trúc của hệ thống PACS
2.2.3 Các yêu cầu trong thiết kế hệ thống PACS
2.2.4 Phân bố và hiển thị ảnh
Chương 3: TÌM HIỂU HỆ THỐNG HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN TẠI KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI
3.1 Giới thiệu chung về Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
3.2 Quy trình khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
3.3 Hệ thống hỗ trợ chẩn đoán tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh
3.3.1 Giới thiệu về khoa chẩn đoán
3.3.2 Hiện trạng trang thiết bị tại khoa chẩn đoán hình ảnh
3.4 Đánh giá về hệ thống hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh tại khoa Chẩn đoán hình ảnh
BVĐKĐN và vấn đề cần đặt ra
Chương 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN Y KHOA DỰA TRÊN CHUẨN DICOM
4.1 Mục tiêu của hệ thống
4.2 Yêu cầu về hệ thống
4.3 Thiết kế tổng quan
4.3.1 Lược đồ dòng dữ liệu (DFD)
4.3.2 Cơ sở dữ liệu
4.4 Kết quả
4.5 Nhận xét kết quả
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan