[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chương trình mô phỏng quy trình tính lương và thanh toán theo lương

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chương trình mô phỏng quy trình tính lương và thanh toán theo lương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
I.1 Áp dụng kỹ thuật về tin học
I.2 Kiến thức về kế toán
Chương II: THỰC TRẠNG
II.1 Tình hình chung
II.2 Tình hình khoa tài chính – kế toán
Chương III: GIẢI PHÁP VÀ HOÀN THIỆN
III.1 Qui trình thực hiện chương trình
III.2 Phân tích thiết kế
III.3 Xây dựng các vai trò
III.4 Trình bày tình huống mẫu
III.5 Báo cáo kết quả đạt được

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan