[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chế tạo Gờ (Lằn) giảm tốc độ từ Polime Compozit - Sợi vải phế thải


[/kythuat]
[tomtat]
Chế tạo Gờ (Lằn) giảm tốc độ từ Polime Compozit - Sợi vải phế thải
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VẬT LIỆU COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ NHỰA EPOXY
1.1. Khái niệm chung về vật liệu compozit
1.2. Đặc điểm kỹ thuật của vật liệu compozit
1.3. Vật liệu compozit trên cơ sở nhựa Epoxy
1.4. Công nghệ chế tạo vật liệu compozit
1.5. Ứng dụng của vật liệu polyme compozit
1.6. Gờ giảm tốc
CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Khảo sát thời gian GEL hoá
2.2 Xác định hàm lượng phần GEL
2.3 Phương pháp xác định độ bền nén
2.4 Phương pháp xác định độ bền kéo
2.5 Phương pháp xác định độ bền uốn
CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Nhựa EPOXY DER 331
3.1. Xác định thời gian gel hóa
3.2. Xác định hàm lượng phần gel
3.3. Khảo sát tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit từ nhựa epoxy và bột thạch anh
3.4. Khảo sát tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit từ nhựa epoxy, bột thạch anh (150pkl) và chất hóa dẻo dioctylphtalat (DOP)
3.5. Khảo sát sự phối giữa nhựa epoxy der 331, bột thạch anh và sợi vải vụn (phế liệu)
3.6. So sánh tính chất cơ lý của polyme conpozit với bê tông mác 400 (tuổi 28 ngày)
3.7. Chế tạo chế tạo gờ (lằn) giảm tốc từ polymer compozit – sợi vải phế thải - bột thạch anh - chất hóa dẻo DOP

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan