[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi Quốc gia môn Lịch sử _ Nguyễn Thành Nhân
[/kythuat]
[tomtat]
<<< Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi Quốc gia môn Lịch sử _ Trần Thái Hà
Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi Quốc gia môn Lịch sử _ Nguyễn Thành Nhân
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
A. HỆ THỐNG KIẾN THỨC CƠ BẢN HỌC SINH CẦN NẮM VÀ MỘT SỐ ĐỀ THI ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG TỪ NĂM 2002 ĐẾN 2008
PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI
        I.       Bối cảnh Quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai.
     II.       Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991), Liên Bang Nga (1991 đến nay).
   III.       Các nước Á, Phi và Mỹ Latinh (từ 1945 đến nay).
  IV.       Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản (từ 1945 đến nay).
    V.       Quan hệ Quốc tế từ 1974 đến nay.
  VI.       Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa.
PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN NĂM 2000
        I.       Những kiến thức cơ bản của lịch sử Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1930.
     II.       Những kiến thức cơ bản của lịch sử Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1930.
   III.       Những kiến thức cơ bản của lịch sử Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1930.
  IV.       Những kiến thức cơ bản của lịch sử Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1930.
    V.       Việt Nam từ năm 1975 đến nay
B. MỘT SỐ CÂU HỎI TỔNG HỢP
[/tomtat]

Bài viết liên quan