[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kiến thức cơ bản và hướng dẫn giải bài tập Vật lí 12 Chương trình nâng cao tự luận và trắc nghiệm


[/kythuat]
[tomtat]
Kiến thức cơ bản và hướng dẫn giải bài tập Vật lí 12 Chương trình nâng cao tự luận và trắc nghiệm
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I. ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN
·        Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định.
·        Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định.
·        Momen động lượng – định luật bảo toàn monen động lượng.
·        Động năng của vật rắn quay quanh một trục cố định.
·        Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập bổ sung chương 1.
CHƯƠNG II. DAO ĐỘNG CƠ
·        Dao động điều hòa.
·        Con lắc đơn.
·        Con lắc vật lí.
·        Năng lượng trong dao động điều hòa.
CHƯƠNG III. SÓNG CƠ
·        Sóng cơ – Phương trình sóng.
·        Phản xạ sóng – Sóng dừng.
·        Sóng âm – Nguồn nhạc âm.
·        Hiệu ứng Đốp – ple.
·        Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập bổ sung chương 3.
CHƯƠNG IV. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỰ
·        Dao động điện tử.
·        Điện từ trường.
·        Sóng điện tử.
CHƯƠNG V. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
·        Dòng điện xoay chiều mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần.
·        Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện, cuộn cảm.
·        Công suất của dòng điện xoay chiều hệ số công suất.
·        Máy phát điện xoay chiều.
·        Động cơ không đồng bộ ba pha.
·        Máy biến áp truyền tải điện.
·        Thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp.
CHƯƠNG VI. SÓNG ÁNH SÁNG
·        Tán sách ánh sáng.
·        Nhiễu xạ ánh sáng.
·        Giao thoa ánh sáng.
·        Khoảng vân bước sóng và màu sách ánh sáng.
·        Máy quang phổ - các loại quang phổ.
·        Tia hồng ngoại.
·        Tia tử ngoại.
·        Tia X thuyết điện tử ánh sáng - Thang sóng ánh sáng.
·        Thực hành: Xác định bước sóng của ánh sáng.
·        Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập bổ sung.
CHƯƠNG VII. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
·        Hiện tượng quang điện - Các định luật qaung điện.
·        Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng.
·        Hiện tượng quang điện trong quang điện trở và pin quang điện.
·        Mẫu nguyên tử Bo và quang phổ vạch vủa nguyên tử Hiđrô.
·        Hấp thụ và phản xạ lọc lựa ánh sáng.
·        Sự phát quang.
·        Sơ lược về laze.
·        Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập bổ sung.
CHƯƠNG VIII. SƠ LƯỢC VỀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP
·        Thuyết tương đối hẹp.
·        Hệ thức anh-xtanh giữa khối lượng và năng lượng.
CHƯƠNG IX. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
·        Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử.
·        Phản ứng hạt nhân.
·        Phản ứng phân hạch.
·        Phản ứng nhiệt hạch.
CHƯƠNG X. TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ
·        Các hạt sơ cấp.
·        Mặt trời - Hệ mặt trời.
·        Sao - Thiên hà.
·        Thuyết Big bạng.
PHỤC LỤC: CÁC ĐỀ THI TNPT VÀ TS ĐẠI HỌC 2008.
[/tomtat]

Bài viết liên quan