[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghệ thuật múa sư tử trong văn hóa Trung Hoa中国文化中舞狮艺术

[/kythuat]
[tomtat]
Nghệ thuật múa sư tử trong văn hóa Trung Hoa中国文化中舞狮艺术
MỤC LỤC
DẪN NHẬP
Chương I. ĐỊNH VỊ MÚA SƯ TỬ THEO HỆ TỌA ĐỘ CHỦ THỂ - KHÔNG GIAN – THỜI GIAN
1.1. Về mặt chủ thể
1.1.1. Đôi nét về nghệ thuật múa sư tử
1.1.2. Phân loại múa sư tử
1.2. Về mặt không gian
1.3. Về mặt thời gian
Chương II. NGHỆ THUẬT MÚA SƯ TỬ XÉT TỪ CÁC BÌNH DIỆN VĂN HÓA
2.1. Văn hóa nhận thức
2.1.1. Múa sư tử thể hiện tinh thần thượng võ của người Trung Quốc
2.1.2. Múa sư tử mang đến sự may mắn, cát tường
2.1.3. Múa sư tử thể hiện lối tư duy tổng hợp kết hợp phân tích của người Trung Quốc
2.2. Văn hóa tổ chức
2.2.1. Biên chế tổ chức một đội múa sư tử
2.2.2. Chương trình biểu diễn
2.2.3. Tính tôn ty trong giới múa Sư tử
2.3. Văn hóa ứng xử
2.3.1. Múa sư tử thúc đẩy sự giao lưu giữa các cộng đồng trong xã hội
2.3.2. Múa sư tử trong các lễ hội nông nghiệp, lễ hội tín ngưỡng dân gian
2.3.3. Múa sư tử góp phần truyền bá tinh hoa văn hóa Trung Hoa
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan