[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu văn hóa ứng xử trong gia đình truyền thống của người Nhật và người Việt


[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu văn hóa ứng xử trong gia đình truyền thống của người Nhật và người Việt
MỤC LỤC
A. PHẦN DẪN LUẬN
B. NỘI DUNG CHÍNH
CHƯƠNG I: GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ TRONG VĂN HÓA
CHƯƠNG II: VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI NHẬT BẢN VÀ NGƯỜI VIỆT NAM
2.1. Văn hóa ứng xử trong gia đình truyền thống của người Nhật Bản
2.1.1. Sơ lược về gia đình truyền thống của người Nhật Bản
2.1.2. Các tác nhân hình thành văn hóa ứng xử trong gia đình truyền thống của người Nhật Bản
2.1.3. Đặc điểm văn hóa ứng xử trong gia đình truyền thống của người Nhật Bản
2.2. Văn hóa ứng xử trong gia đình truyền thống của người Việt Nam
2.2.1. Sơ lược về gia đình truyền thống của người Việt Nam
2.2.2. Cách ứng xử trong gia đình truyền thống của người Việt Nam
2.2.3. Đặc điểm văn hóa ứng xử trong gia đình truyền thống của người Việt Nam
CHƯƠNG III: ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT VỀ VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI NHẬT BẢN VÀ NGƯỜI VIỆT NAM
3.1. Điểm tương đồng
3.2. Điểm khác biệt
C. PHẦN KẾT LUẬN

D. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan