[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Áp dụng kỹ thuật phản ứng chuỗi polymerase (PCR-RFLP) để phân biệt giun đũa người và giun đũa lợn

[/kythuat]
[tomtat]
Áp dụng kỹ thuật phản ứng chuỗi polymerase (PCR-RFLP) để phân biệt giun đũa người và giun đũa lợn
MỤC LỤC
Phần A:  TÓM TẮT KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA ĐỀ TÀI
1. Kết quả nổi bật của đề tài.
2. Áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống xã hội.
3. Đánh giá thực tiễn đề tài đối chiếu với đề cương nghiê cứu đã được duyệt.
4. Các ý kiến đề xuất.
Phần B: NỘI DUNG BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Đặt vấn đề.
2. Tổng quan tài liệu liên quan đến đề tài.
2.1. Nghiên cứu trong nước.
2.2. Nghiên cứu nước ngoài.
3. Thời gian, địa điểm, đối tượng và phương pháp nghiên cứu.
3.1. Thời gian nghiên cứu.
3.2. Địa điểm nghiên cứu.
3.3. Đối tượng nghiên cứu.
3.4. Phương pháp nghiên cứu.
4. Kết quả.
4.1 Tình hình nhiễm giun tại điểm nghiên cứu.
4.2. Phân biệt giun đũa người và giun đũa lợn.
5. Bàn luận.
5.1. Phân biệt giun đũa người (Asccaris lumbricoides) và giun đũa lợn (Ascaris suun) bằng dấu hiệu hình thái.
5.2. Phân biệt giun đũa người và giun đũa lợn bằng kỹ thuật PCR.
6. Kết luận và đề nghị.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan