[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu chế tạo hệ thống làm kín tích cực bằng phương pháp tăng áp, dùng cho ổ trục chịu tải nặng, làm việc trong môi trường nóng, bụi

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu chế tạo hệ thống làm kín tích cực bằng phương pháp tăng áp, dùng cho ổ trục chịu tải nặng, làm việc trong môi trường nóng, bụi
File toàn văn Down tại đây
File bản vẽ Down tại đây
MỤC LỤC
CHƯƠNG I: BÁO CÁO TỔNG QUAN
1. Tổng quan về các phương pháp làm kín.
2. Tình hình nghiên cứu chung về hệ thống làm kín bằng phương pháp tăng áp.
CHƯƠNG II: CÁC BÀI TOÁN KHÍ ĐỘNG CƠ BẢN, CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHO TÍNH TOÁN KHÍ ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG LÀM KÍN ĐIỂN HÌNH
1. Dòng chảy giữa hai mặt phẳng song song chuyển động tương đối với nhau.
2. Dòng chảy giữa hai mặt phẳng song song cố định.
3. Dòng chảy dừng trong ống.
4. Dòng chảy trong khe hở giữa hai hình trụ đồng trục và quay tương đối với nhau.
5. Hiện tượng khuếch tán.
CHƯƠNG III: NGHIÊN CỨU BÀI TOÁN KHÍ ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG LÀM KÍN Ổ TRỤC ĐIỂN HÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP TĂNG ÁP
1. Sơ đồ nguyên lý của hệ thống làm kín bằng phương pháp tăng áp.
2. Phân tích bài toán khí động của hệ thống làm kín điển hình.
3. áp dụng hệ thống làm kín cho ổ trục của bánh lăn trong máy nghiền đứng.
4. Kết luận và các nguyên tắc tính toán hệ khí động trong hệ thống làm kín bằng tăng áp.
CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÔ HÌNH. KHẢO NGHIỆM HỆ THỐNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
1. Mục đích khảo nghiệm.
2. Thiết kế và chế tạo mô hình.
3. Tính toán lắp đặt hệ thống làm kín ổ.
4. Chạy khảo nghiệm hệ thống làm kín.
5. Nhận xét kết quả khảo nghiệm và kết luận.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan