[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong lá cây sống đời tại Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong lá cây sống đời tại Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Tên gọi, phân loại khoa học.
1.2. Phân bố.
1.3. Đặc điểm cây sống đời.
1.4. Công dụng cây sống đời.
1.5. Các hoạt động dược lý.
1.6. Axit hữu cơ.
Chương 2: NUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nguyên liệu.
2.2. Phương pháp nguyên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Sơ đồ nghiên cứu.
3.2. Xác định độ ẩm, hàm lượng tro và hàm lượng kim loại nặng.
3.3. Chiết tách axit hữu cơ.
3.4. Ảnh hưởng của điều kiện chiết tách đến tổng lượng axit bằng phương pháp chưng ninh và chiết soxhlet.
3.5. Kiểm tra dịch chiết bằng phổ IR.
3.6. Este hóa axit hữu cơ.
3.7. Xác định thành phần bằng phương pháp sắc kí khí ghép khối phổ (GC - MS).
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan