[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ tẩy tráng bột sun phát từ nguyên liệu gỗ cứng theo phương pháp ECF (elemertal chlorine-free) rút gọn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ tẩy tráng bột sun phát từ nguyên liệu gỗ cứng theo phương pháp ECF (elemertal chlorine-free) rút gọn
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I TỔNG QUAN VÈ CÔNG NGHỆ TẨY TRẮNG ECF VÀ ECF RÚT GỌN
I.1 Tẩy trắng bột giấy bằng công nghệ ECF
I.1.1 Tách loại lignun bằng oxy trong môi trường kiềm (O)
I.1.2 Tẩy trắng bột giấy bằng đioxyt clo (D)
I.1.3 Giai đoạn trích ly kiềm (E)
I.1.4 Tẩy trắng bột giấy bằng peroxyt hydro (P)
I.1.5 Tẩy trắng bột giấy bằng ozon (Z)
I.1.6 Một số quy trình ECF đang được sử dụng trong các nhà máy
I.1.7 Ảnh hưởng của axit hexauronic đối với quá trình tẩy trắng bột giấy
I.2 Tẩy trắng bột giấy bằng công nghệ ECF rút gọn
CHƯƠNG II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
II.1 Đối tượng nghiên cứu
II.2 Hóa chất
II.3 Thiết bị nghiên cứu
II.4 Phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
III.1 Thành phần hóa -lý của nguyên liệu
III.2 Nấu bột giấy và tách loại lignin bằng oxy – kiềm
III.3 Nghiên cứu thăm dò một số quy trình ECF rút gọn
III.4 Xác định điều kiện tối ưu cho quy trình tẩy (DQ)(PO)
III.4.1 Nguyên liệu là keo tai tượng
III.4.2 Nguyên liệu là bạch đàn
III.5 Xác định điều kiện tối ưu cho quy trình tẩy D0(EO)D1
III.5.1 Nguyên liệu là bạch đàn
III.5.2 Nguyên liệu là keo tai tượng
III.6 Đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật và môi trường
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan