[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đề xuất giải pháp thiết kế và chế tạo thiết bị xử lý bụi tại gương lò cho dây chuyền đào lò bằng máy Combai AM-50z

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đề xuất giải pháp thiết kế và chế tạo thiết bị xử lý bụi tại gương lò cho dây chuyền đào lò bằng máy Combai AM-50z
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH
Mở đầu
Chương 1. TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ BỤI
1.1. Hiện trạng khai thác than hầm lò và mức độ ô nhiễm
1.1.1 Hiện trạng khai thác than hầm lò
1.1.2. Hiện trạng ô nhiễm bụi than trong hầm lò tại khu vực khai thác than.
1.2 Hiện trạng công nghệ xử lý bụi trong hầm lò của thế giới và trong nước
1.2.1 Hiện trạng công nghệ xử lý bụi trong hầm lò của thế giới
1.2.2. Hiện trạng công nghệ xử lý bụi trong hầm lò trong nước
1.3. Nghiên cứu các phương pháp xử lý bụi
1.3.1. Khái niệm chung về bụi
1.3.2. Các phương pháp xử lý bụi theo phương pháp khô
1.3.2.1. Buồng lắng bụi
1.3.2.2. Lọc bụi ly tâm
1.3.2.3. Lọc bụi qua lưới vải lọc
1.3.2.4. Lọc bụi điện
1.3.3 Các phương thức thu bụi theo phương pháp ướt
1.3.3.1. Khái niệm chung
1.3.3.2. Các tháp rửa khí rỗng
1.3.3.3. Các tháp rửa khí có ô đệm
1.3.3.4. Các thiết bị thu bụi theo phương pháp sủi bọt và bọt
1.3.3.5. Các thiết bị thu bụi ẩm dưới tác động của lực va đập quán tính
1.3.3.6. Các thiết bị thu bụi ẩm dưới tác động của lực ly tâm
1.3.3.7. Thu bụi ẩm qua ống venturi
1.3.3.8. Ưu nhược điểm của phương pháp ẩm
1.3.4. Đề xuất giải pháp xử lý bụi than tại gương lò cho dây chuyền đào lò bằng máy combai AM-50Z
Chương 2. NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN THIẾT BỊ VENTURI
2.1 Khái quát về thiết bị Venturi
2.1.1. Nguyên lý hoạt động
2.1.2. Cấu tạo
2.1.3. Phân loại ống Venturi
2.1.4. Thiết bị cấp nước cho ống Venturi
2.1.5. Phân loại mỏ phun
2.1.5.1. Mỏ phun cơ học
2.1.5.2. Mỏ phun khí nén
2.1.5.3. Tính toán vòi phun
2.1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình vật lý diễn ra trong ống venturi
2.2 Tính toán, thiết kế thiết bị Venturi
2.2.1 Các thông số đầu vào
2.2.2. Tính toán các kích thước ống venturi
2.2.2.1. Đường kính ống thu hẹp D1
2.2.2.2. Đường kính cổ ống D2
2.2.2.3. Đường kính tại tiết diện ra của ống khuếch tán D3
2.2.2.4. Chiều dài phần ống thu hẹp l1
2.2.2.5. Chiều dài phần cổ ống l2
2.2.2.6. Chiều dài phần ống khuếch tán l3
2.2.2.7. Chiều dài tổng cộng của ống venturi
2.2.3. Tính toán đường kính trung bình giọt nước trong ống Venturi
2.2.4. Tính toán trở lực của ống Venturi
2.2.5. Tính toán hiệu suất hấp thụ bụi của ống Venturi
Chương 3. NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN THIẾT BỊ TÁCH GIỌT NƯỚC
3.1. Nghiên cứu các thiết bị tách giọt nước
3.2. Nghiên cứu tính toán thiết bị tách giọt dạng ly tâm nằm ngang
3.2.1. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc
3.2.2. Tính toán thiết bị ly tâm kiểu nằm ngang
3.2.3. Đường kính giới hạn của giọt nước
3.2.4. Hiệu suất lọc theo cỡ hạt của thiết bị
3.3. Nghiên cứu tính toán thiết bị tách giọt dạng quán tính
3.3.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc
3.3.2. Tính toán thiết bị tách giọt dạng quán tính
Chương 4. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM
4.1. Mô tả thiết bị
4.2. Trình tự thí nghiệm
4.2.1.Chuẩn bị mẫu bụi
4.2.2. Các bước tiến hành thí nghiệm
4.2.3. Kết quả đo
4.2.3.1. Thông số hệ thống
4.2.3.2. Thông số đo đạc phân tích mẫu bụi
4.2.3.3. So sánh kết quả tính toán lý thuyết và chạy khảo nghiệm thực tế
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan