[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu lựa chọn quy trình công nghệ xử lý quặng Fenspat Đắc Lắc đạt tiêu chuẩn chất lượng làm nguyên liệu gạch granit nhân tạo, xương gốm trắng, xương gốm đỏ xây dựng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu lựa chọn quy trình công nghệ xử lý quặng Fenspat Đắc Lắc đạt tiêu chuẩn chất lượng làm nguyên liệu gạch granit nhân tạo, xương gốm trắng, xương gốm đỏ xây dựng
MỤC LỤC
TÓM TẮT
ASTRACT
NHỮNG TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU
PHẦN MỞ ĐẦU
Phần 1: TỔNG QUAN
I Một số nét về quặng fenspat và các lĩnh vực sử dụng
I.1 Thành phần và tính chất hoá lý của quặng fenspat
I.2 Các lĩnh vực sử dụng
II Một số phương pháp làm giàu quặng fenspat
II.1 Phương pháp tuyển thủ công (phân loại sản phẩm theo cảm quan, màu sắc)
II.2 Phương pháp tuyển rửa
II.3 Phương pháp tuyển phân cấp
II.4 Phương pháp tuyển từ
II.5 Phương pháp tuyển nổi
III Tình hình khai thác và chế biến fenspat
III.1 Trên thế giới
III.2 Việt Nam
III.2.1 Trữ lượng và thành phần vật chất một số mỏ fenspat lớn ở Việt Nam
III.2.2 Tình hình khai thác và chế biến quặng fenspat ở Việt Nam
IV Đối tượng, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu
IV.1 Đối tượng nghiên cứu
IV.1.1 Đặc điểm địa chất thân quặng
IV.1.2 Tình hình khai thác chế biến fenspat EASO, Đăc Lắc
IV.2 Mục tiêu nghiên cứu
IV.3 Phương pháp nghiên cứu
IV.4 Điều kiện nghiên cứu
Phần 2: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
V Kết quả nghiên cứu thành phần vật chất mẫu
V.1 Mẫu nghiên cứu
V.2 Gia công mẫu
V.3 Kết quả nghiên cứu thành phần vật chất mẫu quặng
V.3.1 Thành phần khoáng vật, thạch học
V.3.2 Thành phần hoá học
V.3.3 Tính chất cơ lý đá
V.3.4 Đặc tính độ hạt – 2 mm
V.4 Kết luận về thành phần vật chất
VI Kết quả nghiên cứu công nghệ
VI.1 Tuyển phân cấp và tuyển từ
VI.1.1 Khâu tuyển phân cấp
VI.1.2 Khâu tuyển từ
VI.1.3 Tuyển sơ đồ kết hợp phân cấp và tuyển từ
VI.2 Xử lý hoá học, sấy khô và tuyển từ
VI.2.1 Vai trò của xử lý hoá học
VI.2.2 Thí nghiệm khảo sát mối quan hệ giữa nồng độ dung dịch, thời gian tiếp xúc và pH môi trường
VI.2.2.a Điều kiện thí nghiệm
VI.2.2.b Kết quả thí nghiệm
VI.2.2.c Xác định lượng nước rửa
VI.2.3 Mối quan hệ giữa độ ẩm, nhiệt độ và thời gian mất nước của mẫu
VI.2.3.a Mất nước tự nhiên
VI.2.3.b Mất nước bằng sấy
VI.2.3.c Kết luận
VI.2.4 Kết quả tuyển mẫu xử lý hoá học
VI.2.4.a Mẫu rửa nước
VI.2.4.b Mẫu rửa axit HCl
VI.2.4.c Mẫu rửa axit HNO3
VI.2.4.d Mẫu rửa axit H2SO4
VI.2.4.e Mẫu rửa kiềm
VI.2.4.f Nhận xét chung
VI.3 Xác định thời gian khuấy rửa sử dụng axit H2SO4 làm tác nhân hoá học
VI.4 Sơ đồ kiến nghị tuyển phân cấp, xử lý hoá học và tuyển từ
VII Tuyển nổi kết hợp tuyển từ
VII.1 Tuyển nổi khoáng biotit
VII.2 Tuyển từ tách các khoáng chứa sắt ra khỏi sản phẩm chìm
VII.3 Âp dụng tuyển nổi kết hợp tuyển từ để tuyển mẫu fenspat Đắc Lắc
VIII Lựa chọn sơ đồ tuyển
IX Thử nghiệm tuyển sơ đồ thu hồi sản phẩm
X Đánh giá thử nghiệm khả năng làm men, xương gốm sứ cao cấp từ sản phẩm thử nghiệm quy trình công nghệ
XI Đề xuất sơ đồ công nghệ chế biến sâu fenspat Đắc Lắc
XI.1 Các thiết bị chủ yếu cho dây chuyền sản xuất fenspat năng suất 50 tấn/ca
XI.2 Lưu trình chế biến quặng fenspat công suất 50 tấn /ca
XI.3 Chi phí nguyên liệu, nhiên liệu, hoá chất, nhân công chính trong sơ đồ công nghệ 50 tấn/ca (tính cho xử lý 1 tấn nguyên liệu fenspat)
XI.4 Sơ đồ công nghệ sản xuất fenspat EASO, DAKLAK làm xương men gốm sứ cáo cấp và xương gốm đỏ xây dựng
Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan