[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sản xuất mác thép hợp kim thấp độ bền cao tại công ty Gang thép Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sản xuất mác thép hợp kim thấp độ bền cao tại công ty Gang thép Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN CHÍNH
PHẦN I. TỔNG QUAN
I. Xuất xứ của đề tài.
II. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài.
III. Nội dung nghiên cứu của đề tài.
IV. Tình hình nghiên cứu trong nước và nước ngoài.
PHẦN II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
I. xây dựng thành phần hoá học của mác thép
I.1. Tiêu chuẩn về cơ tính và thành phần hoá học của mác thép.
I.2. Xây dựng thành phần hoá học của mác thép
II. Sản phẩm cán và số lượng sản phẩm sx thử nghiệm
II.1. Số lượng sản phẩm phôi thép sản xuất thử nghiệm
II.2. Sản phẩm cán.
III. Quy trình sản xuất thử nghiệm phôi thép sd490 tại nhà máy luyện thép lưu xá.
III.1. Công đoạn Lò điện SCCS 30T
III.2. Công đoạn Lò tinh luyện LF 40T
III.3. Công đoạn đúc liên tục
III.4. Lấy mẫu thép thành phẩm
III.5. Yêu cầu phân tích thành phần hoá học của mẫu thép thành phẩm, mẫu thép lỏng trong quá trình nấu luyện và mẫu xỉ
III.6. Đánh mác và nhập kho
IV. Quy trình kỹ thuật công nghệ cán thép tròn đốt D25, D18 mác SD490 tại Nhà máy Cán thép Thái Nguyên
IV.1. Chọn chuẩn bị phôi
IV.2. Nung phôi
IV.3. Cán thép
IV.4. Tôi qua hệ thống QTB
IV.5. Cắt phân đoạn sản phẩm
IV.6. Làm nguội
IV.7. Cắt đoạn sản phẩm
IV.8. Chọn phân loại, đóng bó, cân nhập kho 16
PHẦN III. THỰC NGHIỆM
I. Phương pháp nghiên cứu.
II. thiết bị, nguyên vật liệu và hoá chất phục vụ cho nghiên cứu.
II.1. Thiết bị phục vụ cho nghiên cứu.
II.2. Nguyên vật liệu chủ yếu phục vụ cho nghiên cứu
II.3. Thiết bị phân tích phục vụ cho nghiên cứu
III. Kết quả sản xuất thử nghiệm.
III.1. Kết quả sản xuất thử nghiệm phôi thép SD490 tại Nhà máy Luyện thép Lưu Xá
III.1.1. Thời gian sản xuất thử nghiệm
III.1.2. Số lượng sản xuất thử nghiệm
III.1.3. Chất lượng nguyên vật liệu chủ yếu dùng trong sản xuất thử nghiệm.
III.1.4. Tóm tắt quá trình nấu luyện và đúc rót.
III.1.5. Thành phần hoá học của thép lỏng, xỉ lỏng trong quá trình nấu luyện.
III.1.6. Thành phần hoá học của sản phẩm phôi thép và kết quả thử nghiệm cơ lí thép tròn đốt D25, D18.
III.1.7. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu KTKT chủ yếu
III.1.8. Kết quả thực hiện giá thành SX thử nghiệm phôi thép SD490
III.2. Kết quả sản xuất thử nghiệm sản phẩm thép tròn đốt mác SD490 tại NM Cán thép Thái Nguyên.
III.2.1. Thời gian cán sản phẩm
III.2.2. Sản phẩm cán
III.2.3. Số lượng sản phẩm thép cán
III.2.4. Tóm tắt công nghệ cán thép tròn đốt D25, D18 mác SD490.
III.2.5. Các kích thước cơ bản của sản phẩm thép tròn đốt D25, D18.
III.2.6. Kết quả thử nghiệm cơ lý tính.
III.2.7. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu KTKT chủ yếu
III.2.8. Kết quả thực hiện giá thành sản xuất thử nghiệm sản phẩm thép tròn đốt D25, D18 mác SD490.
IV. nhận xét, đánh giá.
IV.1. Về sản xuất phôi thép
IV.2. Về sản xuất thép cán
IV.3. Cơ lý tính của sản phẩm thép tròn đốt D25, D18.
PHẦN IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan