[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thực trạng các bệnh tật của nhân dân nội thành Hà Nội có liên quan tới ô nhiễm không khí, các tổn thất về kinh tế - xã hội do các bệnh này gây nên và đề xuất các giải pháp khả thi nhằm phòng ngừa, hạn chế tình trạng này

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thực trạng các bệnh tật của nhân dân nội thành Hà Nội có liên quan tới ô nhiễm không khí, các tổn thất về kinh tế - xã hội do các bệnh này gây nên và đề xuất các giải pháp khả thi nhằm phòng ngừa, hạn chế tình trạng này
MỤC LỤC
THÔNG TIN CHUNG
MỤC TIÊU ĐỀ TÀI
CÁC NỘI DUNG CHÍNH
Phần 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1 Lịch sử nghiên cứu ô nhiễm môi trường
2.2 Những nghiên cứu ô nhiễm môi trường ở nước ngoài
2.3 Những nghiên cứu ô nhiễm môi trường trong nước
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Địa điểm nghiên cứu
3.1.1 Nghiên cứu ô nhiễm không khí chọn 5 khu vực đại diện cho nội thành Hà Nội
3.1.2 Nghiên cứu tình hình sức khoẻ người dân
3.2 Đối tượng nghiên cứu
3.2.1 Nghiên cứu ô nhiễm môi trường
3.2.2 Nghiên cứu tình hình sức khoẻ người dân
3.3 Phương pháp nghiên cứu
3.3.1 Nghiên cứu ô nhiễm môi trường
3.3.2 Nghiên cứu tình hình sức khoẻ người dân
3.3.3 Lượng giá những tổn thất về kinh tế – xã hội do các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí gây ra
3.3.4 Đề xuất các giải pháp khả thi nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí, giảm bệnh tật liên quan đến ô nhiễm không khí
3.4 Phương pháp lấy mẫu không khí
3.5 Xử lý số liệu
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
4.1 Diễn biến môi trường Hà Nội trong những năm qua
4.2 Kết quả nghiên cứu ô nhiễm không khí
4.2.1 Vi khí hậu
4.2.2 Bụi và thành phần hoá học của bụi
4.2.3 Các hơi khí
4.2.4 Vi sinh vật, nấm mốc
4.3 Kết quả nghiên cứu bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí
4.4 Kết quả nghiên cứu tổn thất kinh tế do các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí gây ra
Phần 5. BÀN LUẬN
5.1 Tình hình ô nhiễm không khí
5.2 Tình hình bệnh tật liên quan đến ô nhiễm không khí
5.3 Tổn thất kinh tế – xã hội do các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí gây nên
Phần 6. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
6.1 Giải pháp về y tế nhằm giảm thiểu tác động xấu của ô nhiễm không khí tới sức khoẻ và giảm thiểu gánh nặng bệnh tật và chi phí của cá nhân, gia đình và xã hội do hậu quả của ô nhiễm không khí đối với sức khoẻ của cộng đồng cư dân Thành phố (7 giải pháp con)
6.2 Giải pháp cơ bản, lâu dài hạn chế ô nhiễm không khí liên quan đến các chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố Hà Nội (3 giải pháp con)
6.3 Giải pháp tăng cường thông tin – giáo dục – truyền thông (T – G – T) nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về chất lượng không khí ở Hà Nội (4 giải pháp con)
Phần 7. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
A. Kết luận
7.1 Thực trạng ô nhiễm môi trường
7.2 Cơ cấu một số bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí và tổn thất kinh tế
7.3 Các giải pháp
B. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan