[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thấm ni-tơ xung plasma ở nhiệt độ thấp (570-6000C) trong chế tạo dụng cụ cắt gọt và chi tiết máy

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thấm ni-tơ xung plasma ở nhiệt độ thấp (570-6000C) trong chế tạo dụng cụ cắt gọt và chi tiết máy
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài
1.1.1. Mục tiêu của Đề tài
1.1.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
1.2. Tầm quan trọng của công nghệ nhiệt luyện và hóa nhiệt luyện
1.3. Công nghệ nhiệt luyện
1.3.1. Các thông số liên quan trong quá trình nhiệt luyện
1.3.2. Phân loại các dạng nhiệt luyện
1.4. Công nghệ hoá nhiệt luyện
1.4.1. Cơ sở của hoá nhiệt luyện
1.4.2. Đặc điểm và mục đích của hoá nhiệt luyện
1.5. Quá trình phát triển công nghệ thấm ni-tơ xung plasma trên thế giới
1.5.1. Sự hình thành công nghệ ở các nước công nghiệp phát triển
1.5.2. Các chủng loại thiết bị cơ bản trên thế giới
1.5.3. Vật liệu chi tiết máy và các tính chất sau khi thấm ni-tơ
1.5. Quá trình phát triển công nghệ thấm ni-tơ plasma ở việt nam
CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT
2.1. Giới thiệu chung
2.2. Thấm ni-tơ thể khí thông thường
2.3. Thấm nitơ thể lỏng
2.3.1. Thấm nitơ thể lỏng thông thường
2.3.2. Thấm nitơ thể lỏng nitarid
2.4. Thấm ni-tơ ion plasma
2.4.1. Quá trình thấm ni-tơ plasma
2.4.2. Định nghĩa xung plasma
2.4.3. Sự phân lớp
2.4.4. Quá trình ELTROPUL
2.5. So sánh đánh giá các ưu nhược điểm của các phương pháp
2.5.1. So sánh công nghệ thấm nitơ - plasma so với các phương pháp thấm nitơ thông thường
2.5.2. So sánh thấm Nitơ - plasma với mạ Crôm
2.6. Các thông số trong quá trình thấm
2.6.1. Điện áp, mật độ dòng ion
2.6.2. Thời gian
2.6.3. Nhiệt độ
2.6.4. Thành phần hỗn hợp khí
2.7. Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ THẤM NI-TƠ PLASMA
3.1. Thiết bị thấm ni-tơ plasma
3.1.1. Giới thiệu chung về thiết bị thấm ni-tơ tại PTN Trọng điểm Công nghệ Hàn và Xử lý bề mặt - Viện Nghiên cứu Cơ khí
3.1.2. Cấu tạo buồng làm việc lò thấm H4580 Eltrolab
3.2. Khảo sát vật liệu chế tạo chi tiết thấm
3.3. Thiết kế đồ gá
3.4. Quy trình công nghệ thấm ni-tơ plasma
3.4.1. Vật liệu
3.4.2. Làm sạch
3.4.3. Tiến hành gá lắp vào thùng lò
3.4.4. Lập chương trình thấm
3.4.5. Kiểm tra hệ thống trước khi thực hiện quá trình thấm
3.4.6. Quy trình vận hành thiết bị
3.5. Kết luận chương 3
CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ
4.1. Sử dụng thiết bị Eltropul thấm nitơ - plasma một số mẫu thí nghiệm
4.1.1. Mẫu thép C45, gang xám, 40X
4.1.2. Thấm thép dụng cụ AISI – H13 (Chromium hot work steel)
4.1.3. Thấm thép hợp kim AISI 4140 (Chromium-molybdenum steel)
4.2. Sử dụng thiết bị Eltropul thấm nitơ - plasma sản phẩm là trục răng bơm dầu
4.2.1. Đặt vấn đề
4.2.2. Tiến hành thí nghiệm
4.2.3. Kết quả kiểm tra thử nghiệm
4.3. Kết quả khảo nghiệm
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan