[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích biến động chi phí tại nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích biến động chi phí tại nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH
1.1. Bản chất quản trị chi phí trong sản xuất kinh doanh
1.2. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất
1.3. Nội dung phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ Ở NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH QUẢNG NGÃI
2.1. Những đặc điểm hoạt động của Nhà máy nước khoáng Thạch Bích
2.2. Tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán tại Nhà máy nước khoáng Thạch Bích
2.3. Thực trạng công tác phân loại và lập dự toán chi phí tại Nhà máy nước khoáng Thạch Bích
2.4. Đánh giá thực trạng công tác phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh tại Nhà máy
CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ TẠI NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH QUẢNG NGÃI
3.1. Sự cần thiết hoàn thiện công tác lập dự toán và ra quyết định kinh doanh tại Nhà máy
3.2. Hoàn thiện nội dung phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh tại Nhà máy
3.3. Điều kiện cơ bản để thực hiện công tác phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh tại Nhà máy
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan