[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hưởng ứng suất và biến dạng tại đáy vết nứt bằng phương pháp element free galerkin (EFG)


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hưởng ứng suất và biến dạng tại đáy vết nứt bằng phương pháp element free galerkin (EFG)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ THUYẾT CƠ HỌC PHÁ HỦY ĐÀN HỒI TUYẾN TÍNH
1.1. Giới thiệu.
1.2. Các khái niệm cơ bản và các tiêu chuẩn của cơ học phá hủy đàn hồi tuyến tính.
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP EFG CHO BÀI TOÁN CƠ HỌC PHÁ HỦY ĐÀN HỒI TUYẾN TÍNH
2.1. Giới thiệu.
2.2. Xấp xĩ không lưới bởi phương pháp EFG.
2.3. Dạng yếu của bài toán cơ học phá hủy đàn hồi tuyến tính.
2.4. Mô hình bài toán cơ học phá hủy bằng phương pháp EFG.
2.4.1. Sự phân bố các nút trong miền bài toán.
2.4.2. Tích phân số.
2.4.3. Phương pháp EFG với cơ sở làm giàu.
2.4.4. Sử dụng hàm không liên tục xấp xỉ tại vùng lân cận vết nứt.
2.4.5. Độ chính xác của phương pháp.
Chương 3: VÍ DỤ SỐ
3.1. Giới thiệu.
3.2. Bài toán tấm vô hạn có vết nứt cạnh chịu kéo đơn trục.
3.2.1. Mô hình và thông số phân tích.
3.2.2. Kết quả phân tích.
3.3. Bài toán tấm vô hạn có vết nứt cạnh chịu tải trọng ngang.
Chương 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁP TRIỂN
[/tomtat]

Bài viết liên quan