[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
1.1. Bản chất dịch vụ ngân hàng điện tử.
1.2. Phân loại dịch vụ ngân hàng điện tử.
1.3. Nội dung phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử.
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ NHĐT.
1.5. Mô hình phát triển dịch vụ NHĐT (E-banking) tại các nước và Việt Nam.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHĐT TẠI NHNo & PTNT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
2.1. Giới thiệu Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng.
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT TP Đà Nẵng giai đoạn 2006 – 2009.
2.3. Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ NHĐT tại NHNo & PTNT thành phố Đà Nẵng.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NHNo & PTNT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
3.1. Chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng năm 2010 đến 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.
3.2. Định hướng và mục tiêu phát triển dịch vụ ngân hàng nói chung và dịch vụ NHĐT nói riệng tại NHNo & PTNT TP Đà Nẵng.
3.3. Những thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức trong việc phát triển dịch vụ NHĐT trong thời gian sắp tới trên địa bàn TP Đà Nẵng nói chung và NHNo & PTNT TP Đà Nẵng nói riêng.
3.4. Các giải pháp phát triển dịch vụ NHĐT tại NHNo & PTNT thành phố Đà Nẵng.
3.5. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước, chính phủ và NHNo & PTNT Việt Nam.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan