[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về phát triển dịch vụ thẻ tại các Ngân hàng Thương mại.
1.2. Nội dung phát triển dịch vụ thẻ tại các Ngân hàng Thương mại.
1.3. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ thẻ của một số ngân hàng tương đồng với Vietinbank – Huế.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – THỪA THIÊN HUẾ
2.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế (Vietinbank – Huế).
2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Vietinbank – Huế.
2.3. Đánh giá của khách hàng về dịch vụ thẻ Vietinbank – Huế.
2.4. Đánh giá chung về tình hình phát triển dịch vụ thẻ của Vietinbank – Huế.
Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ
3.1. Căn cứ tiền đề để xây dựng giải pháp.
3.2. Khách hàng mục tiêu sử dụng sản phẩm thẻ của Vietinbank – Huế.
3.3. Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Vietinbank – Huế.
3.4. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan