[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần du lịch Đà Nẵng Danatour

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần du lịch Đà Nẵng Danatour
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, mục tiêu và vai trò của phát triển nguồn nhân lực.
1.2. Nội dung phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
1.3. Các yếu tố tác động tới quá trình phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
1.4. Đặc điểm của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp du lịch.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐÀ NẴNG
2.1. Đặc điểm tình hình chung của Công ty Cổ phần Du lịch Đà Nẵng.
2.2. Thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Du lịch Đà Nẵng.
2.3. Nguyên nhân của việc chậm phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Du lịch Đà Nẵng.
Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐÀ NẴNG
3.1. Cơ sở xây dựng giải pháp phát triển nguồn nhân lực.
3.2. Phát triển nguồn nhân lực cho Công ty Cổ phần Du lịch Đà Nẵng.
3.2.1. Hoàn thiện công tác hoạch định nguồn nhân lực.
3.2.2. Nâng cao kiến thức cho người lao động.
3.2.3. Nâng cao kỹ năng, hành vi thái độ của người lao động.
3.2.4. Phát triển môi trường học tập.
3.2.5. Nâng cao động cơ thúc đẩy người lao động.
3.2.6. Nâng cao trình độ nhân thức phát triển nguồn nhân lực.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan