[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk

[/kythuat]
[tomtat]
Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG
1.1. Các nội dung cơ bản của quản trị quan hệ khách hàng.
1.2. Các nguyên tắc thiết kế hệ thống CRM.
1.3. Tiến trình quản trị quan hệ khách hàng.
1.4. Các yếu tố tác động đến CRM.
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI BIDV ĐẮK LẮK
2.1. Quá trình hình thành và phát triển.
2.2. Phân tích các điều kiện ảnh hưởng đến quản trị quan hệ khách hàng trong hoạt động huy động tiền gửi tại BIDV Đắk Lắk.
2.3. Thực trạng hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại BIDV Đắk Lắk.
2.4. Đánh giá hoạt động CRM tại Đắk Lắk.
Chương 3: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI BIDV ĐẮK LẮK
3.1. Chiến lược phát triển của BIDV Việt Nam và định hướng phát triển của BIDV Đắk Lắk.
3.1.1. Sự cần thiết phải thiết kế hệ thống quản trị quan hệ khách hàng tại BIDV Đắk Lắk.
3.1.2. Định hướng phát triển BIDV Việt Nam.
3.1.3. Mục tiêu phát triển của BIDV Đắk Lắk tới năm 2015.
3.1.4. Đặc điểm kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ảnh hưởng đến hoạt động CRM của BIDV Đắk Lắk.
3.2. Hoàn thiện hệ thống CRM.
3.4. Một số kiến nghị và đề xuất thực hiện thành công chương trình CRM.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan