[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của bột lá sắn đến khả năng sinh trưởng của chim cút nuôi tại trại gia cầm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của bột lá sắn đến khả năng sinh trưởng của chim cút nuôi tại trại gia cầm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Giới thiệu chung về cây sắn
2.1.1. Tên gọi
2.1.2. Nguồn gốc
2.1.3. Năng suất và sản lượng lá sắn
2.1.4. Thành phần hóa học của lá sắn
2.2. Sắc tố trong bột lá thực vật
2.2.1. Giới thiệu chung về sắc tố
2.2.2. Sắc tố trong thức ăn chăn nuôi
2.2.3 Vai trò của sắc tố đối với vật nuôi
2.3. Các kết quả nghiên cứu về sử dụng bột lá sắn cho gia cầm thịt
2.4. Vài nét về chim cút
2.4.1. Nguồn gốc, vị trí phân loại chim cút
2.4.2. Đặc điểm sinh học của chim cút
2.4.3. Giá trị của chim cút
2.5. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Bố trí thí nghiệm
2.3.2. Thức ăn thí nghiệm
3.3.3. Các chỉ tiêu theo dõi
3.3.4. Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu
3.3.5. Phương pháp xử lý các số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Ảnh hưởng của bột lá sắn đến tỷ lệ nuôi sống của chim cút
4.2. Ảnh hưởng của bột lá sắn đến khối lượng cơ thể của chim cút
4.3. Ảnh hưởng của bột lá sắn đến sinh trưởng tuyệt đối của chịm cút
4.4. Ảnh hưởng của bột lá sắn đến sinh trưởng tương đối của chim cút
4.5. Ảnh hưởng của bột lá sắn đến tiêu thụ thức ăn của chim cút
4.6. Ảnh hưởng của bột lá sắn đến tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng của chim cút
4.7. Ảnh hưởng của bột lá sắn đến tiêu tốn năng lượng trao đổi cho 1kg tăng khối lượng.
4.8. Ảnh hưởng của bột lá sắn đến tiêu tốn protein/1 kg tăng khối lượng.
4.9. Chi phí thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng của chim cút thí nghiệm
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan