[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế bộ nhớ ROM 512x4x6 lập trình bởi Active và Contact


[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế bộ nhớ ROM 512x4x6 lập trình bởi Active và Contact
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ CMOS VÀ QUY TRÌNH THIẾT KẾ BỘ NHỚ NHÚNG
1.1. Giới thiệu chương.
1.2. Tổng quan về công nghệ CMOS.
1.3. Định nghĩa các ứng dụng của bộ nhớ nhúng.
1.4. Quy trình thiết kế bộ nhớ nhúng.
1.5. Kết luận chương.
Chương 2: GIỚI THIỆU BÀI TOÁN THIẾT KẾ ROM 512x4x16 LẬP TRÌNH BỞI ACTIVE VÀ CONTACT
2.1. Giới thiệu chương.
2.2. Giới thiệu bài toán, yêu cầu và các giải pháp thiết kế của bộ nhớ ROM 512x4x16.
2.3. Giải pháp thiết kế.
2.4. Phân tích kiến trúc tổng quan bộ nhớ ROM 512x4x16.
2.5. Kết luận chương.
Chương 3: THIẾT KẾ BỘ NHỚ ROM 512x4x16 LẬP TRÌNH BỞI ACTIVE VÀ CONTACT
3.1. Giới thiệu chương.
3.2. Khối điều khiển (CTL).
3.3. Khối giải mã địa chỉ chọn hàng (XDEC).
3.4. Khối nhớ (CORE).
3.5. Khối vào/ra (IO).
3.6. Lập trình cho ROM bằng ACTIVE và CONTACT.
3.7. Kết luận chương.
Chương 4: THỰC HIỆN KIỂM TRA CHỨC NĂNG VÀ TÍNH NĂNG CỦA BỘ NHỚ ROM 512x4x16
4.1. Giới thiệu chương.
4.2. Thực hiện kiểm tra chức năng thiết kế của bộ nhớ ROM 512x4x16.
4.3. Thực hiện kiểm tra chức năng bộ nhớ ROM.
4.4. Kết luận chương.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan