[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế chế tạo mô hình máy cân bằng động bánh xe

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế chế tạo mô hình máy cân bằng động bánh xe
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ MẤT CÂN BẰNG
1.1. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước.
1.2. Các dạng mất cân bằng.
1.3. Nguyên nhân, tác hại của bánh xe mất cân bằng.
Chương 2: NGUYÊN TẮC CÂN BẰNG ĐỘNG VẬT QUAY DÀY
2.1. Động lực học rotor.
2.2. Cân bằng vật quay dày.
2.3. Tiêu chuẩn cân bằng.
2.4. Tính năng kỹ thuật của một số máy cân bằng động.
2.5. Các phương án máy cân bằng động.
2.6. Nhận xét và kết luận chọn phương án cho máy.
Chương 3: THIẾT KẾM, CHẾ TẠO MÁY CÂN BẰNG ĐỘNG BÁNH XE
3.1. Thiết kế và lựa chọn các phần tử cơ khí của mô hình.
3.2. Chức năng, sơ đồ động và cấu trúc của máy cân bằng động thiết kế.
3.3. Mô hình máy cân bằng động bánh xe.
3.4. Calib cảm biến lực và xác định lượng mất cân bằng.
Chương 4: THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ XÂY DƯNG PHẦN MỀM
4.1. Thiết bị thu nhận tín hiệu.
4.2. Thiết kế mạch điện tử.
4.3. Xây dựng chương trình vi điều khiển.
4.4. Mạch nạp và chương trình nạp cho PIC18F2550.
4.5. Ngôn ngữ lập trình LabView.
4.6. Kết quả chạy chương trình.
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
[/tomtat]

Bài viết liên quan