[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng hệ thống tư vấn (Recommender systems) trong lĩnh vực thương mại điện tử

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng hệ thống tư vấn (Recommender systems) trong lĩnh vực thương mại điện tử
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NGUYÊN CỨU TỔNG QUAN
1.1. Tìm hiểu thương mại điện tử.
1.2. Hệ thống tư vấn mua bán trực tiếp.
1.3. Sự phát triển của TMĐT – các hệ thống TMĐT có hỗ trợ tư vấn.
Chương 2: TÌM HIỂU HỆ THỐNG RECOMMENDER SYSTEMS
2.1. Hệ thồng tư vấn (Recommender system).
2.2. Tìm hiểu các công nghệ ứng dụng.
Chương 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
3.1. Khảo sát hiện trạng.
3.1.1. Giới thiệu hoạt động của đơn vị.
3.1.2. Phân tích thực trạng.
3.1.3. Giải pháp xây dựng hệ thống hỗ trợ tư vấn cho website bán hàng trực tuyến tại đơn vị.
3.2. Cách tiếp cận giải quyết bài toán.
3.2.1.  Mô hình kiến trúc hệ thống.
3.2.2. Người dùng của thệ thống.
3.2.3. Phân tích dữ liệu.
3.2.4. Phân tích hệ thống.
3.3. Thiết kế hệ thống.
3.3.1. Giao tiếp.
3.3.2. Cơ sở dữ liệu.
3.3.3. Xây dựng chức năng.
3.4. Cài đặt kết quả minh họa.
3.4.1. Cấu hình hệ thống.
3.4.2. Cài đặt chương trình.
3.4.3. Kết quả minh họa.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan