[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng kỹ thuật NAT để phát hiện sớm HIV, HBV, HCV ở người cho máu

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng kỹ thuật NAT để phát hiện sớm HIV, HBV, HCV ở người cho máu
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Lịch sử sàng lọc các tác nhân lây bệnh qua đường truyền máu
1.1.1. Trên thế giới
1.1.2. Tại Việt Nam
1.2. Đặc điểm sinh học của HIV, HCV, HBV
1.2.1. Virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV)
1.2.2. Virus viêm gan C
1.2.3. Virus viêm gan B
1.3. Các biện pháp bảo đảm an toàn truyền máu, phòng lây nhiễm HIV, HBV, HCV qua đường truyền máu
1.3.1. Lựa chọn NCM an toàn
1.3.2. Các kỹ thuật sàng lọc huyết thanh HIV, HBV, HCV cho NCM
1.4. Kỹ thuật sàng lọc NAT
1.4.1. Cơ sở sinh học phân tử
1.4.2. Nguyên lý kỹ thuật
1.4.3. Các giai đoạn kỹ thuật
1.5. Tình hình áp dụng quy trình kỹ thuật sàng lọc NAT để phát hiện sớm NCM nhiễm HIV, HBV, HCV trên thế giới và tại Việt Nam
1.5.1. Trên thế giới
1.5.2. Tại Việt Nam
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Vật liệu nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Thiết kế nghiên cứu
2.3.2. Kỹ thuật NAT
2.4. Xử lý số liệu
Chương III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Kết quả nghiên cứu hiệu quả sử dụng kỹ thuật NAT trong việc nâng cao tính an toàn sinh học của các chế phẩm máu
3.1.1. Kết quả xét nghiệm NAT của mẫu trộn 8 để phát hiện đồng thời cả 3 loại virus HIV, HBV, HCV
3.1.2. Kết quả tỉ lệ không có giá trị trong quá trình xét ngiệm
3.1.3. Số lần chạy có không có giá trị trong quá trình xét nghiệm
3.1.4. Kết quả xác định loại virus bằng Probe đặc hiệu
3.1.5. Kết quả xác định người cho máu bị nhiễm virus viêm gan C trong mẫu trộn dương tính
3.1.6. Tỉ lệ nhiễm các virus được sàng lọc bằng kỹ thuật NAT trong nghiên cứu
3.1.7. Kết quả RT-PCR của mẫu bị nhiễm virus HCV
3.2. Xây dựng labo sinh học phân tử (SHPT) thực hiện được các kỹ thuật SHPT trong đó có NAT phục vụ cho nội dung sàng lọc máu và đào tạo
Chương IV: BÀN LUẬN
4.1. Kết quả nghiên cứu hiệu quả sử dụng kỹ thuật NAT trong việc nâng cao tính an toàn sinh học của các chế phẩm máu
4.1.1. Kỹ thuật NAT
4.1.2. Sử dụng trộn 8
4.1.3. Tỉ lệ dương tính khi phát hiện đồng thời cả 3 loại virus HIV, HBV, HCV (Procleix Ultrio Assay)
4.1.4. Tỉ lệ không có giá trị trong quá trình xét nghiệm
4.1.5. Kết quả xác định loại virus bằng Probe đặc hiệu
4.1.6. Kết quả xác định người cho máu bị nhiễm virus viêm gan C trong mẫu trộn dương tính
4.1.7. Tỉ lệ nhiễm các virus được sàng lọc bằng kỹ thuật NAT trong nghiên cứu
4.1.8. Kết quả RT-PCR và ELISA của mẫu bị nhiễm virus HCV
4.2. Xây dựng labo sinh học phân tử (SHPT) thực hiện được các kỹ thuật SHPT trong đó có NAT phục vụ cho nội dung sàng lọc máu và đào tạo
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH SÁCH MẪU HUYẾT TƯƠNG
[/tomtat]

Bài viết liên quan