[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng lý thuyết đồ thị giải lớp các bài toán logic trong chương trình toán sơ cấp

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng lý thuyết đồ thị giải lớp các bài toán logic trong chương trình toán sơ cấp
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỒ THỊ
1.1. Các khái niệm cơ bản về lý thuyết đồ thị.
1.2. Bật của đồ thị.
1.3. Đường đi – Chu trình – Tính liên thông của đồ thị.
1.4. Cây.
Chương 2: MỘT SỐ BÀI TOÁN ĐỒ THỊ CƠ BẢN
2.1. Bài toán về đường đi.
2.1.1. Đường đi Hamilton – Chu trình Hamilton.
2.1.2. Đường đi Euler – Chu trình Euler.
2.2. Tô màu đồ thị.
Chương 3: ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ VÀO GIẢI BÀI TOÁN LOGIC
3.1. Bài toán về đỉnh – cạnh của đồ thị.
3.2. Bài toán về đường đi – chu trình và tính liên thông của đồ thị.
3.3. Bài toán về tô màu đồ thị.
3.4. Một số bài toán logic trong chương trình phổ thông.
3.4.1. Ứng dụng vào các bài toán logic liên quan đến bậc của đồ thị.
3.4.2. Ứng dụng vào các bài toán logic liên quan đến định lý Euler.
3.4.3. Ứng dụng vào các bài toán logic liên quan đến biểu đồ cây.
3.4.4. Ứng dụng vào các bài toán logic liên quan đến tô màu đồ thị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan