[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vận dụng mô hình Markowitz trong việc xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán tại thị trường chứng khoán Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Vận dụng mô hình Markowitz trong việc xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán tại thị trường chứng khoán Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ MÔ HÌNH MARKOWITZ
1.1. Lý thuyết về danh mục đầu tư chứng khoán.
1.2. Lý luận về mô hình Markowitz và lựa chọn danh mục đầu tư chứng khoán.
Kết luận chương 1
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ THEO DANH MỤC TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
2.1. Thị trường chứng khoán Việt Nam.
2.2. Thực trạng hoạt động đầu tư theo danh mục trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
2.3. Khả năng vận dụng mô hình Markowitz trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Kết luận chương 2
Chương 3: VẬN DỤNG MÔ HÌNH MARKOWITZ ĐỂ XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
3.1. Các bước thực hiện.
3.2. Xaay dựng danh mục đầu tư chứng khoán.
3.2.1. Tính toán tỷ suất lợi tức, phương sai, độ lệch chuẩn của các cổ phiếu và tỷ suất sinh lời kỳ vọng của DMĐT.
3.2.2. Tính ma trận hệ số hiệp phương sai và ma trận hệ số tương đương.
3.2.3. Xây dựng đường biên hiệu quả.
3.2.4. Xác định danh mục đầu tư tối ưu trong trường hợp không tồn tại tài sản phi rủi ro.
3.2.5. Xác định danh mục đầu tư tối ưu trong trường hợp tồn tại tài sản phi rủi ro.
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan