[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hợp Thành

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hợp Thành
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.
1.2. Kế toán bán hàng.
1.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng.
1.4. Hình thức sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TỔ CH C KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH HỢP THÀNH
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH Hợp Thành.
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty TNHH Hợp Thành.
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Hợp Thành.
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH HỢP THÀNH
3.1. Đánh giá thức trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hợp Thành.
3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hợp Thành.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan