[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng và phát triển chiến lược Marketing trực tuyến cho Công ty TNHH Phương Tuyến

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng và phát triển chiến lược Marketing trực tuyến cho Công ty TNHH Phương Tuyến
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING TRỰC TUYẾN
1.1. Cơ sở lý luận chung về chiến lược Marketing
1.1.1. Khái niệm về Marketing
1.1.2. Khái niệm chiến lược Marketing
1.2. Cơ sở lý luận về Marketing trực tuyến
1.2.1. Khái niệm về Marketing trực tuyến
1.2.2. Ưu điểm và nhược điểm của Marketing trực tuyến
1.2.2.1. Ưu điểm :
1.2.2.2. Nhược điểm :
1.2.3. Các hình thức Marketing trực tuyến
1.2.3.1. Website
1.2.3.2. Email – Marketing
1.2.3.3. Marketing trên thiết bị di dộng (Mobile Marketing)
1.2.3.4. Marketing qua các công cụ tìm kiếm (Search Engine Marketing)
1.2.3.5. Quảng cáo trực tuyến (Online Advertising)
1.2.3.6. Kênh truyền thông mạng xã hội (Social Media Marketing)
1.3. Cơ sở lý luận về chiến lược Marketing trực tuyến
1.3.1. Khái niệm chiến lược Marketing trực tuyến
1.3.2. Tiến trình hoạch định chiến lược Marketing trực tuyến
1.3.2.1. Phân tích khả năng của thị trường
1.3.2.2. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu
1.3.2.3. Lựa chọn chiến lược Marketing trực truyến phù hợp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY TNHH PHƯƠNG TUYẾN
2.1. Giới thiệu công ty TNHH Phương Tuyến
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý.
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.4. Tình hình lao động tại công ty TNHH Phương Tuyến
2.1.5. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của công ty
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty
2.3. Thực trạng chiến lược Marketing trực tuyến của công ty TNHH Phương Tuyến
2.3.1. Phân tích khả năng của thị trường
2.3.2. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu
2.3.3. Đánh giá chiến lược Marketing trực tuyến hiện tại của công ty TNHH Phương Tuyến
2.3.3.1. Website của công ty
2.3.3.2. Email Marketing
2.3.3.3. Marketing trên thiết bị di dộng (Mobile Marketing)
2.3.3.4. Marketing qua các công cụ tìm kiếm (Search Engine Marketing)
2.3.3.5. Quảng cáo trực tuyến (Online Advertising)
2.3.3.6. Kênh truyền thông mạng xã hội (Social Media Marketing)
2.4. Nhận xét thực trạng chiến lược Marketing trực tuyến và những tồn tại cần khắc phục
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC MARKETING TRỰC TUYẾN CHO CÔNG TY TNHH PHƯƠNG TUYẾN
3.1. Định hướng phát triển của công ty TNHH Phương Tuyến
3.1.1. Định hướng phát triển kinh doanh cho công ty TNHH Phương Tuyến
3.1.2. Định hướng phát triển chiến lược Marketing trực tuyến của công ty TNHH Phương Tuyến
3.2. Dự báo triển vọng trong việc xây dựng và phát triển chiến lược Marketing trực tuyến cho công ty TNHH Phương Tuyến
3.3. Phân tích môi trường tác động đến hoạt động Marketing trực tuyến công ty TNHH Phương Tuyến
3.3.1. Môi trường Vi mô
3.3.2. Môi trường Vĩ mô
3.4. Các giải pháp cho việc xây dựng và phát triển chiến lược Marketing trực tuyến cho công ty TNHH Phương Tuyến
3.4.1. Lựa chọn thị trường mục tiêu cho chiến lược Marketing trực tuyến.
3.4.2. Đề xuất chiến lược Marketing trực tuyến phù hợp
3.4.2.1. Website
3.4.2.2. Email Marketing
3.4.2.3. Marketing trên thiết bị di dộng (Mobile Marketing)
3.4.2.4. Marketing qua các công cụ tìm kiếm (Search Engine Marketing)
3.4.2.5. Quảng cáo trực tuyến (Online Advertising)
3.4.2.6. Kênh truyền thông mạng xã hội (Social Media Marketing)
3.5. Một số đề xuất giải pháp khác để phát triển chiến lược Marketing trực tuyến cho công ty TNHH Phương Tuyến
3.5.1. Đối với đội ngũ Marketing
3.5.2. Đối với bộ phận IT
3.5.3. Đối với bộ phận thiết kế nội - ngoại thất
3.5.4. Đối với bộ phận bán hàng
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan