[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thái Thịnh

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thái Thịnh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về tài sản trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.2. Tài sản trong doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.3.1. Nguồn hình thành tài sản trong doanh nghiệp
1.3.2. Các nhân tố chủ quan
1.3.3. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÁI THỊNH
2.1. Khái quát về Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng Thái Thịnh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng Thái Thịnh
2.1.3. Mô hình tổ chức
2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong ba năm (2011 – 2013)
2.1.5. Cơ cấu nguồn vốn của Công ty
2.1.6. Cơ cấu vốn đầu tư vào các loại tài sản
2.2. Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng Thái Thịnh
2.2.1. Tình hình tài sản và sử dụng tài sản tại Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng Thái Thịnh
2.2.2. Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng Thái Thịnh
2.3. Đánh giá về hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng Thái Thịnh
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÁI THỊNH
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng Thái Thịnh
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thái Thịnh
3.2.1. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
3.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
3.2.3. Một số giải pháp khác
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan