[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện chiến lược marketing cho sản phẩm cho vay mua nhà dự án của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế VIB

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện chiến lược marketing cho sản phẩm cho vay mua nhà dự án của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế VIB
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING NGÂN HÀNG
1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại
1.1.2. Chức năng của ngân hàng thương mại
1.1.3. Vai trò của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế
1.1.4. Một số nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại
1.2. Tổng quan về marketing ngân hàng
1.2.1. Khái niệm marketing
1.2.2. Khái niệm về marketing ngân hàng
1.2.3. Đặc trưng của marketing ngân hàng
1.2.4. Vai trò của marketing ngân hàng
1.3. Chiến lược marketing cho sản phẩm ngân hàng
1.3.1. Chiến lược marketing là gì
1.3.2. Quá trình xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm ngân hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC MARKETING VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA SẢN PHẨM CHO VAY MUA NHÀ DỰ ÁN TẠI VIB
2.1. Giới thiệu về ngân hàng VIB
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Những sản phẩm dịch vụ mà VIB đang cung ứng
2.1.3. Cơ cấu tổ chức
2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của VIB những năm gần đây
2.2.1. Tình hình kinh doanh
2.2.2. Tình hình hoạt động huy động vốn
2.2.3. Tình hình hoạt động cho vay
2.3. Những yếu tố môi trường ảnh hưởng đến dịch vụ
2.3.1. Môi trường vi mô
2.3.2. Môi trường vĩ mô
2.4. Phân tích SWOT đối với sản phẩm cho vay mua nhà dự án của VIB
2.4.1. Điểm mạnh
2.4.2. Điểm yếu
2.4.3. Cơ hội
2.4.4. Thách thức
2.5. Thực trạng chiến lược marketing của dịch vụ cho vay mua nhà dự án tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế
2.5.1. Nghiên cứu thị trường
2.5.2. Phân đoạn và chọn thị trường mục tiêu
2.5.3. Chiến lược marketing hiện tại của sản phẩm
2.5.4. Các công cụ của marketing - mix
2.6. Kết quả kinh doanh của sản phẩm cho vay mua nhà dự án tại VIB
2.7. Đánh giá về chiến lược marketing cho sản phẩm cho vay mua nhà dự án tại ngân hàng VIB
2.7.1. Ưu điểm
2.7.2. Nhược điểm
2.7.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARETING CHO SẢN PHẨM CHO VAY MUA NHÀ DỰ ÁN TẠI VIB
3.1. Xu hướng phát triển của nền kinh tế
3.1.1. Xu hướng của nền kinh tế thế giới
3.1.2. Xu hướng của nền kinh tế Việt Nam
3.1.3. Xu hướng cho vay và phát triển của tín dụng bất động sản tại Việt Nam
3.2. Định hướng phát triển trong thời gian tới của ngân hàng VIB và sản phẩm cho vay mua nhà dự án
3.2.1. Định hướng phát triển của ngân hàng VIB
3.2.2. Định hướng phát triển cho sản phẩm cho vay mua nhà dự án
3.3. Giải pháp về việc hoàn thiện chiến lược marketing cho dịch vụ cho vay mua nhà dự án tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế
3.3.1. Giải pháp về nghiên cứu thị trường
3.3.2. Giải pháp về phân đoạn và chọn thị trường mục tiêu
3.3.3. Giải pháp về hướng chiến lược marketing
3.3.4. Giải pháp về chương trình marketing – mix
3.3.5. Giải pháp về quan hệ khách hàng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan