[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giọng điệu giễu nhại trong tiểu thuyết của Thuận

[/kythuat]
[tomtat]
Giọng điệu giễu nhại trong tiểu thuyết của Thuận
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.1. Giọng điệu văn chương và giọng điệu trong tiểu thuyết
1.1.1. Giọng điệu văn chương
1.1.2. Giọng điệu trong tiểu thuyết
1.2. Giễu nhại và khái quát về giọng điệu giễu nhại trong tiểu thuyết của Thuận
1.2.1. Khái niệm giễu nhại và khái quát về văn học nhại
1.2.2. Giọng điệu giễu nhại và những tiền đề làm nên giọng điệu giễu nhại trong tiểu thuyết của Thuận
Tiểu kết chương 1
Chương 2. PHƯƠNG THỨC KIẾN TẠO GIỌNG ĐIỆU GIỄU NHẠI TRONG TIỂU THUYẾT CỦA THUẬN
2.1. Giễu nhại ở cấp độ thể loại
2.1.1. Nhại thơ trữ tình (ở một số đoạn văn) trong tiểu thuyết Paris 11 tháng 8
2.1.2. Nhại tự truyện với tiểu thuyết Chinatown
2.1.3. Nhại tiểu thuyết trinh thám với T mất tích
2.1.4. Nhại tiểu thuyết chương hồi với Paris 11 tháng 8
2.2. Giễu nhại ở cấp độ vi mô
2.2.1. Cấp độ ngôn ngữ
2.2.2. Cấp độ ngữ âm
2.2.3. Cấp độ câu
2.3. Kĩ thuật giễu nhại
2.3.1. Kĩ thuật xây dựng kết cấu phân mảnh tạo giọng điệu giễu nhại
2.3.2. Kĩ thuật xây dựng nhân vật nhại lại chính mình tạo giọng điệu giễu nhại
2.3.3. Kĩ thuật mờ hóa nhân vật tạo giọng điệu giễu nhại
2.4. Một số thủ pháp tạo giọng điệu giễu nhại
2.4.1. Liên văn bản như là thủ pháp giễu nhại
2.4.2. Tái lặp như là thủ pháp giễu nhại
2.4.3. Mô phỏng và nghịch dị hóa như là thủ pháp giễu nhại
2.4.4. Mô phỏng và “hài hước hóa” như là một thủ pháp giễu nhại
Tiểu kết chương 2
Chương 3. HIỆU QUẢ THẨM MỸ TỪ GIỌNG ĐIỆU GIỄU NHẠI TRONG TIỂU THUYẾT CỦA THUẬN
3.1. Tạo được sự hồ nghi và phản tỉnh ở độc giả
3.1.1. Về ý thức nhìn nhận lại chính mình để tự hoàn thiện
3.1.2. Về một cách đọc mới – thận trọng và chủ động hơn
3.2. Nhận diện quan điểm của nhà văn về con người
3.2.1. Con người “chung thân” với những ẩn ức riêng mình
3.2.2. Con người sùng ngoại, háo danh, thực dụng, bị đồng tiền thao túng
3.2.3. Con người thuần lí trí, “cơ giới hóa” bản năng, “vôi hóa” cảm xúc
3.3. Nhận diện quan điểm của nhà văn về đời sống xã hội
3.3.1. Xã hội Việt Nam với những “tồn đọng” trong quá khứ và hiện tại
3.3.2. Xã hội nhập cư khắc nghiệt đối với những người Việt xa xứ
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan