[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương trình - Bất phương trình: Hữu tỉ, Vô tỉ, Mũ, Lôgarit


[/kythuat]
[tomtat]
Phương trình - Bất phương trình: Hữu tỉ, Vô tỉ, Mũ, Lôgarit
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1: PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH HỮU TỈ
Bài 1: Tam thức, phương trình, bất phương trình bậc hai.
Bài 2: Phương trình, bất phương trình bậc cao và phương trình, bất phương trình hữu tỉ.
Ví dụ tổng hợp Chương 1.
Chương 2:  PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ.
A. Một số dạng phương trình cơ bản.
B. Phương pháp giải.
1.      Các phương pháp đại số.
2.      Các phương pháp lượng giác và giải tích.
3.      Ví dụ tổng hợp Chương 2.
Bài tập tổng hợp Chương 2.
Chương 3: PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ
A. Tóm tắt lý thuyết.
B. Phương pháp giải.
1.      Phương pháp biến đổi về cùng cơ số hoặc lấy lôgarit hai vế.
2.      Phương pháp đặt ẩn phụ.
3.      Phương pháp phân tích.
4.      Phương pháp đánh giá.
5.      Phương pháp dùng hàm số.
6.      Ví dụ tổng hợp.
Bài tập tổng hợp Chương 3.
Chương 4: PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT
A. Tóm tắt lý thuyết.
B. Phương pháp giải.
1.      Phương pháp biến đổi về cùng cơ số.
2.      Phương pháp đặt ẩn phụ đưa về dạng đại số.
3.      Phương pháp đặt ẩn phụ đưa về dạng mũ.
4.      Phương pháp đánh giá.
5.      Phương pháp hàm số đơn điệu.
6.      Ví dụ tổng hợp.

[/tomtat]

Bài viết liên quan